Europski gospodarski i socijalni odbor uvodi novi logotip

Novi logotip s tri paralelene krivulje simbolizira duh kompromisa između triju skupina Odbora, što predstavlja srž rada EGSO-a.

Dosadašnji logotip nije se mijenjao već 21 godinu, a novi je usklađen s logotipima drugih institucija EU-a i dizajniran je radi jačanja vizualnog identiteta Odbora, ne samo u okruženju institucija u Bruxellesu, nego i u državama članicama.

Novi logotip uvodit će se u sve vizualne proizvode tijekom sljedećih deset mjeseci, a trebao bi u potpunosti zamijeniti stari prije obnove sastava EGSO-a u listopadu 2020. (ks)