EGSO održao prvu konferenciju posvećenu vladavini prava

Na konferenciji EGSO-a „Temeljna prava i vladavina prava – trendovi u Europskoj uniji iz perspektive civilnog društva“ održanoj 5. studenog u Bruxellesu ukazano je na hitnu potrebu uključivanja civilnog društva u promicanje kulture vladavine prava u Europi.

Broj prijava povreda temeljnih vrijednosti EU-a raste pa je na konferenciji istaknuta potreba za ozbiljnim i strukturiranim dijalogom vlada i civilnog društva kako bi se zaustavilo pogoršanje stanja u vezi s vladavinom prava u EU-u.

Konferencija se nadovezala na nedavno objavljeno izvješće EGSO-a o vladavini prava u Europi. Sastavila ga je Skupina EGSO-a za temeljna prava i vladavinu prava (FRRL) nakon posjeta državama članicama 2018. i 2019. s ciljem utvrđivanja općih trendova u pogledu te ključne vrijednosti EU-a i nacionalnih posebnosti. Skupina FRRL idućih godina planira posjetiti sve države članice EU-a. (ll)