Održivost u Programu rada Europske komisije za 2020.

Skupina radnika EGSO-a

Digitalizacija, klimatske promjene, demografija i globalizacija četiri su glavna politička prioriteta u novom sazivu Europskog parlamenta i Komisije. Stoga je potreban nov, održiv industrijski model kojim se omogućuje pravedan prijelaz na kružno i zeleno gospodarstvo. Dosadašnja iskustva (npr. gilets jaunes, odnosno žuti prsluci) pokazuju nam da te hitno potrebne mjere neće dobiti potporu javnosti ako se zanemare radnici i ako samo oni snose teret.

Potrebna je sveobuhvatna strategija kojom se osnažuju građani i radnici, jamči održivost i štite temeljna prava. Za budućnost u kojoj će svi biti uključeni EU mora razviti pravno obvezujuće instrumente kojima se osigurava minimalna razina prihoda, čime će se zajamčiti donja granica minimalne plaće i zajednički okvir za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Zbog toga bi socijalna ulaganja (u zdravstvo, obrazovanje, društvenu uključenost i zelenu tranziciju) trebala biti isključena iz Pakta o stabilnosti i rastu uz pomoć takozvanog zlatnog pravila, čime bi se zajamčili odgovarajući razvoj i provedba europskog stupa socijalnih prava te održivost javnih financija. To znači da napori u pogledu održivosti moraju uvijek uključivati socijalnu, ekonomsku i okolišnu dimenziju pa u skladu s time treba raspodijeliti i teret i odgovornosti, osobito kad je riječ o oporezivanju. Socijalni dijalog, uključivanje socijalnih partnera u osmišljavanje politika i poštovanje kolektivnog pregovaranja i prava radnika osnovni su instrumenti za pravednu tranziciju u kojoj nitko neće biti zanemaren. (prp)