„Geostrateška i povijesna greška”

EGSO kritičan prema odluci Vijeća da ne otvori pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom

EGSO je vrlo razočaran odlukom koju su čelnici EU-a donijeli na sastanku Europskog vijeća 17. i 18. listopada da ponovno odgode pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Predsjednik EGSO-a Luca Jahier smatra da je „već drugi puta donesena kriva odluka i prekršeno obećanje, što ugrožava kredibilitet Europe“. On je rezoluciju EGSO-a nazvao „tihom predanošću solidarnosti“.

EGSO je odluku da pregovori ne otpočnu u svojoj rezoluciji nazvao geostrateškom i povijesnom greškom. „EU ne smije zanemariti činjenicu da drugi globalni akteri šire krila i postaju aktivniji u toj regiji“, istaknuo je g. Jahier.

„Europa predstavlja nadu za zapadni Balkan, a naročito za mlade ljude“, poručila je predsjednica EGSO-ove Stručne skupine za vanjske odnose Dilyana Slavova te pozvala članove da na proširenje gledaju kao na ponovno ujedinjenje.

U izjavi sa Sedmog foruma civilnog društva zapadnog Balkana ponovno se ističe da bi proširenje učvrstilo demokratske vrijednosti i pravne standarde na zapadnom Balkanu. Članovi su upozorili na to da se ne smije podcijeniti važnost poruke koju bi otvaranje pregovora poslalo stanovništvu.

„Moramo ispuniti obećanje i dati nadu građanima“, bio je zajednički kredo. (dgf)