Potencijal plavog biogospodarstva u EU-u i dalje je neiskorišten. EGSO stoga preporučuje pokretanje paneuropskih pilot-projekata u kojima bi sudjelovali lokalni dionici i znanstvena zajednica.

EGSO je na zahtjev finskog predsjedništva sastavio razmatračko mišljenje o plavom biogospodarstvu, koje obuhvaća gospodarske aktivnosti utemeljene na održivom korištenju obnovljivih vodnih resursa te stručnost povezanu s time. To je mišljenje usvojeno na listopadskom plenarnom zasjedanju EGSO-a.

Izvjestitelj Simo Tiainen objasnio je: „Obnova biološke raznolikosti mora, jezera i rijeka otvorila bi nove poslovne prilike. To iziskuje tehnološke inovacije i financijsku potporu putem odgovarajućih instrumenata.“

Plavo biogospodarstvo trebalo bi postati središnja točka programa suradnje između EU-a i Ujedinjenih naroda te služiti kao instrument za ostvarivanje klimatskih ciljeva utvrđenih u Pariškom sporazumu. „To će iziskivati velike napore za obnovu biološke raznolikosti u morskim i kopnenim vodama, kao i za iskorištavanje njihova potencijala za hvatanje CO2. Na taj način možemo i stvoriti nova kvalitetna radna mjesta u ruralnim, obalnim i otočnim područjima“, zaključio je suizvjestitelj Henri Malosse. (mr)