EGSO poziva na ZPP koji bi pridonosio generacijskoj obnovi

Suradnja i partnerstvo između EU-a, nacionalnih vlada i civilnog društva bit će ključna za poticanje generacijske obnove poljoprivrednika.

„Generacijska obnova pitanje je koje obuhvaća mnogo više od smanjenja prosječne dobi poljoprivrednika u EU-u. Zapravo je potrebno preoblikovati cijelu strategiju kako bi se mlade privuklo u poljoprivredu, čime bi se revitalizirala ruralna područja“, naglasila je Piroska Kállay, izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a o toj temi, koje je usvojeno na plenarnom zasjedanju EGSO-a u listopadu.

Suizvjestitelj John Bryan rekao je: „Potrebna je veća koherentnost mjera ZPP-a i nacionalnih pravnih okvira te fiskalnih politika kako bi se olakšao prijenos imovine."

Glavne poteškoće kojih se mladi poljoprivrednici u EU-u boje odnose se na prihode poljoprivrednih gospodarstava, birokraciju, nepošteno tržišno natjecanje, financiranje, pristup zemljištu, pristup metodama prijenosa praktičnog znanja, nedostatak osnovnih usluga kao što je širokopojasna mreža te društvena izolacija. Uspješna provedba generacijske obnove danas je jedan od glavnih izazova, ali i otvara nove mogućnosti.

Stoga je izrazito važno odgovoriti na sva ta pitanja u proračunu ZPP-a za razdoblje od 2021. do 2027. kako bi se osigurala financijska sredstva potrebna za značajnu potporu. U tom smislu EGSO predlaže da se najmanje 2 % proračuna ZPP-a (prvi i drugi stup) izdvoji za potporu mladim poljoprivrednicima. (mr)