Dostupni jezici:

Uredništvo

Bez mira nema rasta, prosperiteta ni budućnosti

Mir je nešto za što se vrijedi boriti svakog dana.

Uvijek se govori da je glavni razlog postojanja Europske unije to što EU već više od 70 godina osigurava mir među svojim državama članicama. Još je jedan važan argument u prilog Europe način na koji je zemljama bivšeg Istočnog bloka pomogla da se ponovo integriraju u Zapad pothvat koji bi bilo nemoguće provesti u tako kratkom vremenu da nije bilo Unije. Europska unija građanima daje osjećaj pripadnosti i potiče europski identitet.

Kalendar

22. i 23. studenog 2018., Atena, Grčka

EGSO-ov 12. medijski seminar civilnog društva – Potvrđivanje europskih vrijednosti

28. studenog 2018., Bruxelles

EGSO-ov samit o potrošačima

12. i 13. prosinca 2018., Bruxelles

Plenarno zasjedanje EGSO-a

Ukratko

Izaslanstvo EGSO-a i albanski partneri raspravljali o socijalnom dijalogu i politici za mlade

Članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora susreli su se 24. i 25. rujna u Tirani s predstavnicima albanskog civilnog društva kako bi raspravljali o stanju socijalnog dijaloga u toj zemlji te o politici za mlade i njihovu angažmanu.

Pet pitanja za Eleonoru Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio nova je načelnica Odjela za komunikaciju, koja je 1.10.2018. na tom mjestu naslijedila Petera Lindvalda-Nielsena.

#JubelFestival – članovi EGSO-a raspravljali o novim idejama o budućnosti Europe

Jubel festival, prvi festival u Belgiji posvećen europskoj demokraciji, zamišljen kao prilika za učenje i razmjenu stajališta, održan je u subotu, 22. rujna 2018. u parku Leopold u Bruxellesu. Članovi EGSO-a Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert i Daniel Mareels vodili su raspravu o budućnosti Europe, posebno relevantnu zbog predstojećih europskih izbora.

 

Razumjeti Europu na materinskom jeziku

Povodom obilježavanja 60. obljetnice prvog pravnog akta Unije, Uredbe br. 1/58, kojom se uređuje koji se jezici upotrebljavaju u institucijama EU-a, Europski gospodarski i socijalni odbor organizira izložbu pod nazivom „EU govori vaš jezik“. Izložbom se odaje priznanje višejezičnoj Europi i njezinu bogatstvu.

Novosti iz EGSO-a

Projekti iz 27 zemalja natječu se za Nagradu EGSO-a za civilno društvo 2018.

#CivSocPrize @EU_EESC

EGSO je zaprimio 148 prijava za natječaj kojim se ove godine odaje priznanje inovativnim inicijativama kojima se promiču identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština Europe

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO), glas organiziranog civilnog društva na razini EU-a, u lipnju je pokrenuo natječaj za nagradu vrijednu 50 000 eura. Rok za prijave istekao je 7. rujna, a prijavili su se kandidati iz 27 država članica EU-a, što pokazuje da se od 2017., kada je bilo zastupljeno samo 20 zemalja, interes civilnog društva za ovu nagradu povećao.

EGSO će se zalagati za ambiciozan proračun EU-a od najmanje 1,3 % BND-a EU-a

U sklopu rasprave o višegodišnjem financijskom okviru EU-a za razdoblje 2021. – 2027., održane na rujanskom plenarnom zasjedanju uz sudjelovanje Günthera Oettingera (povjerenika za proračun i ljudske resurse), EGSO je, u skladu sa stajalištem Europskog parlamenta, pozvao na ambiciozan proračun u visini od najmanje 1,3 % BND-a. Taj bi iznos EU-u osigurao sredstva za prevladavanje postojećih i budućih izazova. Postizanjem dogovora o solidnom proračunu prije europskih izbora u svibnju 2019. poslala bi se važna politička poruka i osiguralo da važni programi potrošnje mogu započeti bez odlaganja.

Sudionici konferencije EGSO-a pozvali na istinsku predanost ostvarivanju ambiciozne kohezijske politike nakon 2020.

Prijedlozi Europske komisije u vezi s kohezijskom politikom nakon 2020. obuhvaćaju brojne pozitivne elemente, ali ne idu dovoljno daleko. Proračun kohezijske politike, manji za 10 % u odnosu na prethodno razdoblje, neće biti dovoljan da se zadovolje potrebe koje proizlaze iz aktualnog političkog programa i potrebe na području zaštite okoliša. Imajući u vidu izazove s kojima se EU suočava, konačni se dogovor o proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027. mora postići prije europskih izbora 2019.

Premošćivanjem digitalnog jaza između spolova europski BDP povećao bi se za 16 milijardi eura

Digitalni jaz između spolova posljedica je diskriminacije žena, koja počinje već u ranom djetinjstvu. EGSO predlaže usvajanje višerazinskog pristupa i cjelovitih politika usmjerenih na različite izvore nejednakosti.

Radnicima u svim oblicima radnih odnosa treba zajamčiti odgovarajuću socijalnu zaštitu

Pristup socijalnoj zaštiti ključan je element poštenijeg društva, no u slučaju mnogih osoba na europskom tržištu rada, a posebice onih u novim oblicima rada ili samozaposlenih, taj je pristup u sve većoj mjeri neodgovarajući. Na to je u svom mišljenju o Komisijinu prijedlogu preporuke o pristupu socijalnoj zaštiti upozorio Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO).

EGI „Minority SafePack“ predstavljen u EGSO-u

Na plenarnoj sjednici EGSO-a održanoj 20. rujna inicijatori europske građanske inicijative (EGI) „Minority SafePack“ predstavili su svoj zahtjev, usmjeren na poboljšanje zaštite nacionalnih i jezičnih manjina u Europi

Pravila o zaštiti potrošača trebala bi istovremeno štititi potrošače i pomoći trgovcima da se suprotstave poremećajima prouzročenim uslijed procvata elektroničke trgovine u Europi

Na plenarnom zasjedanju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 20. rujna predstavnici europskih poduzeća kao i potrošača mlako su pozdravili prijedlog Komisije o paketu Nove pogodnosti za potrošače. Zauzimajući stajalište o paketu, Odbor se pitao jesu li te nove pogodnosti doista ispunile obećanje da će se donijeti zakonodavstvo o zaštiti potrošača u Europi doraslo digitalnom dobu. Najprije se trebalo usredotočiti na konkretnu provedbu postojećih mjera za zaštitu potrošača, smatra EGSO.

EGSO poziva na uključivu umjetnu inteligenciju u okviru koje se pri uvođenju pametne tehnologije na radnom mjestu najveća važnost pridaje radnicima

EU mora osigurati da se revolucijom koju donosi umjetna inteligencija ne ugrozi kvaliteta rada u Europi. Interakcija radnika i strojeva mora se regulirati kako ljudi ne bi nikad postali podređeni strojevima. Tvrdi se to u izvješću Europskog gospodarskog i socijalnog odbora usvojenom na plenarnom zasjedanju u rujnu.

Potrebno je zabraniti sve nepoštene trgovinske prakse u lancu opskrbe hranom i zaštititi sve gospodarske subjekte

Nepoštene trgovačke prakse imaju negativne gospodarske, socijalne i okolišne posljedice. Lanac opskrbe hranom posebno je podložan utjecaju nepoštenih trgovačkih praksi, što je Komisija uvidjela. Međutim, njezin Prijedlog direktive o nepoštenim trgovinskim praksama u lancu opskrbe hranom nije dovoljno ambiciozan.

EGSO poziva na uvođenje obvezujućih mjera za internetske platforme u cilju suzbijanja dezinformacija

Platforme društvenih mreža trebale bi postati odgovornije i pridržavati se strogih pravila. Odbor se slaže s Europskom komisijom da bi to predstavljalo velik korak naprijed u borbi protiv dezinformacija. Međutim, u prijedlogu Komisije nedostaju konkretne mjere za postizanje tih ciljeva. U mišljenju koje je izradio Martin Siecker, a EGSO usvojio na plenarnoj sjednici 19. rujna 2018. EGSO potiče Komisiju da usvoji obvezujuće mjere.

Novim prijedlogom Komisije o digitalnom tržištu zaštitit će se MSP-ovi

Nova uredba o jedinstvenom digitalnom tržištu koju je predložila Europska komisija neće u e-trgovini zaštititi samo potrošače već – i to po prvi put u povijesti – i MSP-ove. Poduzeća koja posluju na internetskim platformama i tražilicama moguće sporove moći će rješavati izvansudskim mehanizmima. To se postignuće naglašava u mišljenju koje je sastavio Marco Vezzani, a EGSO usvojio na plenarnoj sjednici 19. rujna 2018.

Akcijski plan Europske komisije za okoliš nije ni približno dovoljno ambiciozan te mu uvelike nedostaje sredstava

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) upozorio je da je u akcijskom planu Europske komisije za okoliš, čiji je cilj poboljšati slabu i nejednaku provedbu europskih propisa o okolišu te upravljanje okolišem u cijelom EU-u, zamjetan velik manjak ambicije i sredstava. U planu se predlažu mjere koje su preslabe kako bi se na odgovarajući i ujednačen način kaznile države članice koje se ne pridržavaju propisa.

EGSO podržava prijedloge Komisije za ulaganja u pametnu, sigurnu i održivu mobilnost

Na plenarnoj sjednici EGSO-a održanoj 20. rujna 2018. predsjednik Odbora Luca Jahier i europska povjerenica za promet Violeta Bulc upustili su se u živahnu raspravu o mobilnosti. U raspravi s članovima EGSO-a naglasak je bio na odgovarajućem regulatornom okviru za jedinstveni europski prometni prostor koji dobro funkcionira, na digitalizaciji tehnologije za kopneni promet, boljoj interoperabilnosti između različitih postojećih elektroničkih sustava za naplatu cestarine i na ulaganjima u čistu električnu energiju.

EGSO se zalaže za snažniji Instrument za povezivanje Europe nakon 2020.

Veći proračun, više sinergija među mrežama, kontinuirana tehnička potpora, potvrda predanosti ulaganjima u projekte električne energije i dvojna namjena civilno-vojne infrastrukture. U mišljenju koje su sastavili Aurel Laurențiu Plosceanu i Graham Watson, a EGSO usvojio na plenarnoj sjednici 19. rujna 2018., Odbor u načelu podržava novu uredbu o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) za razdoblje 2021. – 2027. te ističe područja na kojima su moguća poboljšanja.

Novosti iz Skupina

Europski socijalni model – možemo li si ga i dalje priuštiti u globaliziranom svijetu?

Skupina poslodavaca EGSO-a

Kako bismo ostali socijalno uspješni, trebamo biti ekonomski uspješni. Kako bi europski socijalni model ostao održiv, moramo poboljšati njegovu učinkovitost i povećati produktivnost Europe. To su glavni zaključci rasprave „Europski socijalni model – možemo li si ga i dalje priuštiti u globaliziranom svijetu?“, održane 27. rujna 2018. u Sopotu (Poljska).

Suzbijanje euroskepticizma

Skupina radnika EGSO-a

Skupina radnika sastala se ovog mjeseca u Beču kako bi raspravljala o austrijskom predsjedanju te o prijetnjama s kojima se suočavaju radnici i građani Europe i o sindikalnim strategijama za njihovo otklanjanje.

Borba protiv populizma tiče se svih nas

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Gospodarski napredak i socijalna stabilnost predstavljaju izvrsno oružje za borbu protiv euroskepticizma, ali nisu dovoljni. Na konferenciji održanoj u suradnji s Radničkom komorom Vorarlberga 11. listopada 2018. u Feldkirchu (Austrija), EGSO-ova Skupina „Raznolikost Europe“ razmatrala je kako i zašto se populizam pojavio u EU-u te istaknula ključnu ulogu koju civilno društvo može imati u borbi protiv njega.

Uskoro u EGSO-u / kulturna događanja

Potvrđivanje europskih vrijednosti

Uloga civilnog društva u zaštiti, promicanju i jačanju naših zajedničkih naslijeđenih vrijednosti u pripremi za predstojeće europske izbore

Na 12. medijskom seminaru civilnog društva, koji će se održati u Ateni 22. i 23. studenog, Europski gospodarski i socijalni odbor razmatrat će europske vrijednosti kao dio europske baštine.

Edvard Stepančič i konstruktivizam bez granica

Usporedno s listopadskim plenarnim zasjedanjem u predvorju 6 bit će postavljena izložba slika pod nazivom „Edvard Stepančič i konstruktivizam bez granica“. Na izložbi će biti predstavljena privatna zbirka 21 originalnog umjetničkog djela, a otvorit će je predsjednik EGSO-a Luca Jahier u srijedu, 17. listopada u 13 sati.

Food for Thought

EGSO će u studenom biti domaćin izložbe pod nazivom Food for Thought, koja obuhvaća 25 slika u tehnici ulja na platnu poznatog umjetnika Brucea Thurmana. U obliku ilustrirane kuharice izložba je svojevrsno putovanje kroz različite europske recepte koji dočaravaju različite kulture hrane.