Drage čitateljice i čitatelji,

Ishod nedavnih europskih izbora potvrdio je pobjedu onih koji žele jaču, a ne slabiju povezanost Europe,

Sada, nakon izbora, glavno je pitanje hoće li Europski parlament i, zapravo, sve europske institucije i tijela moći ostvariti najvažnije ciljeve. Svi znamo da se to može postići samo ako održivi razvoj bude u prvom planu naših politika i mjera.

Kako se saslušanja kandidata za povjerenike privode kraju, a novi kolegij priprema za početak rada, ohrabruje činjenica da je izabrana predsjednica Ursula von der Leyen u svoj Plan za Europu uključila brojne inicijative za napredak u tom smjeru – Plan ulaganja za održivu Europu, novi Europski zeleni pakt i rodna ravnopravnost samo su neki od njih.

Kao dom civilnog društva na europskoj razini, primili smo na znanje i njezinu odluku da se europskoj demokraciji da novi zamah organiziranjem konferencije o budućnosti Europe i spremni smo na puno sudjelovanje u tome jer smo tijelo EU-a koje je najbliže građanima i pravi smo izraz participativne demokracije.

Doista moramo biti spremni prihvatiti promjene uz nov način razmišljanja, uz strategije i metodologiju kojima se mogu prevladati složeni izazovi s kojima smo danas suočeni. To ne možemo samo u Bruxellesu. Moramo iznaći nove modele suradnje, nove oblike dijaloga s ljudima na terenu.

Svaki novi početak nova je prilika, a sada nam se pruža prilika za jačanje dijaloga među institucijama EU-a i između EU-a i njegovih građana. Međutim, moramo pokazati koliko je vrijedno uvažavati mišljenje civilnog društva, a upravo u tome EGSO ima ključnu ulogu.

Obnova se može postići samo uz bolju komunikaciju o Europi. Imajući to u vidu EGSO je svoj godišnji Medijski seminar civilnog društva organizirao u Malagi, gdje su novinari, civilno društvo, predstavnici akademske zajednice i stručnjaci za komunikacije razmotrili postignuća EU-a tijekom posljednjih 60 godina i prednosti izgradnje „sve tješnje povezane Unije“, a ne razdvajanje.

Dionici koji su sudjelovali na Medijskom seminaru civilnog društva u Malagi nastojali su zacrtati novu i ambicioznu putanju za komunikaciju s građanima o EU-u. Čvrsto sam uvjeren da svi trebamo udružiti snage kako bismo odaslali poruku da smo zajedno jači.

Luca Jahier,

Predsjednik EGSO-a