Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozdravio je to što Komisija razmatra proširenje glasovanja kvalificiranom većinom, radi čega Vijeće treba usvojiti prijedloge u postupku suodlučivanja s Europskim parlamentom, na više područja socijalne politike.

U tom je području posebno važno uključiti Parlament u zakonodavni postupak EU-a u ravnopravnom položaju s Vijećem, jer se socijalna pitanja izravno odnose na građane i utječu na socijalnu koheziju, koja je ključna za budućnost EU-a, navodi EGSO u svojem mišljenju usvojenom na plenarnom zasjedanju u rujnu.

U određenim područjima socijalne politike za donošenje odluka još je uvijek potrebno jednoglasno glasovanje u Vijeću.

„Europski parlament trebao bi postati istinski i ravnopravan partner u donošenju odluka u EU-u u području socijalne politike. To su važni uvjeti za veću socijalnu pravdu i veću demokraciju. Ako je to omogućeno Ugovorom, što čekamo, zašto to još ne primjenjujemo?“ upitao je izvjestitelj za mišljenje Christian Bäumler.

EGSO ustrajno tvrdi da primjenom glasovanja kvalificiranom većinom EU i dalje poštuje načelo supsidijarnosti.

Ističe da se zalaže za potpun prijelaz na glasovanje kvalificiranom većinom u području nediskriminacije, kada je riječ o preporukama o socijalnoj zaštiti i zaštiti radnika te u vezi s odlukama kojima se reguliraju uvjeti zapošljavanja za državljane trećih zemalja koji zakonito borave u EU-u. (ll)