Na plenarnom zasjedanju EGSO-a u rujnu sudjelovala je i europska ombudsmanica Emily O'Reilly, koja je opisala zadaće iz svog djelokruga obavljene za vrijeme njezina mandata kao i izazove s kojima se suočava europska javna uprava i načine za njihovo svladavanje. Predsjednik EGSO-a Luca Jahier naglasio je kako institucije EU-a moraju biti usmjerene na građane.

Gđa O'Reilly naglasila je da institucije EU-a prilikom rješavanja osjetljivih pitanja obavezno moraju međusobno surađivati ako žele da dođe do promjena. „U rješavanju teških i osjetljivih pitanja uvijek pomaže suradnja i koalicija snaga svih uključenih aktera, od institucija do država članica“, kazala je. „Do promjena dolazi samo kada postoji dovoljno pritiska jer se određeno pitanje tek tada pomiče prema vrhu dnevnog reda institucija.“

G. Jahier istaknuo je da je Odbor regija europska institucija usmjerena na europske građane te pohvalio ulogu i rad europske ombudsmanice u tom pogledu.

„Moramo imati na umu da EGSO ima 350 članova koji su u stalnom doticaju s građanima na terenu“, kazao je. „Treba nam upravljanje usmjereno na ljude i vjerujemo da europska ombudsmanica ima ključnu ulogu u pomaganju institucijama EU-a da se prilagode toj promjeni. Usvojili ste niz mjera u tom smjeru, a Odbor pomno slijedi vaše preporuke te će to nastaviti činiti i u budućnosti.“ (mp)