U okviru plodonosne rasprave na plenarnom zasjedanju EGSO-a u rujnu predsjednik EGSO-a Luca Jahier i potpredsjednica Europskog parlamenta Klára Dobrev razmijenili su stajališta o budućnosti Europe.

G. Jahier istaknuo je da je važno više se približiti europskim građanima, jačati demokraciju i u većoj mjeri uključiti građane u kreiranje politika EU-a, ali da istovremeno treba i pokazivati da Europa predano radi na postizanju rezultata.

„EGSO je uvijek imao jasan stav prema europskom projektu: treba nam više Europe i bolja Europa. Podržat ćemo sve mjere koje nas približavaju tom cilju, ali moramo europskim građanima pokazati da Europa postiže rezultate!“ rekao je. „Građani moraju biti u središtu pozornosti institucija, a bez civilnog društva demokracija je fragilna“.

Gđa Dobrev, koja je predstavila glavne teme kojima će se Europski parlament baviti u zakonodavnom razdoblju 2019. – 2024., sa zadovoljstvom je napomenula da su EGSO i Europski parlament na istoj frekvenciji. „Moramo shvatiti da će naš kratkoročni politički mandat ovisiti o našim dugoročnim političkim obvezama. Moramo slušati europske građane, to je zadaća svih institucija. Moramo čuti što nam govore: oni traže više sigurnosti i bolje uvjete života“, dodala je. Svoje je izlaganje zaključila rekavši: „Naši će prioriteti biti produbljivanje ekonomske i monetarne unije te rješavanje problema nezaposlenosti i socijalnih posljedica klimatskih promjena.“ (mp)