EGSO iznutra – Godišnje izvješće o radu tijekom 2017.

Svi koji žele steći uvid u aktivnosti i postignuća EGSO-a tijekom 2017. trebali bi prolistati ovu brošuru – kraću, sažetu verziju EGSO-ova Godišnjeg izvješća o radu, namijenjenu široj javnost i institucijama.

Tko se tijekom 2017. obratio EGSO-u za savjet? Na kojim je temama EGSO radio? Koja su mu najveća postignuća? Tko je tko i tko je što radio u EGSO-u tijekom 2017.? Koliki su troškovi funkcioniranja EGSO-a? Odgovore na ta pitanja i još mnoštvo drugih informacija možete naći u toj jednostavno napisanoj publikaciji.

Brošura je bogata infografikama, vizualnim materijalima i fotografijama, a dostupna je na francuskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, talijanskom i poljskom, kako u tiskanom obliku tako i na EGSO-ovoj stranici https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-al-18-001-en-n.pdf.

Želite li tiskanu verziju, obratite se na adresu: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)