EGSO poziva na integriraniji pristup prometnoj politici

Prometna politika igra ključnu ulogu u omogućavanju da održivi razvoj postane stvarnost. Doprinosi gospodarstvu, trgovini i zapošljavanju, ali i pokreće pitanja koja se odnose na okoliš, promet i sigurnost. U izvješću gđe Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EGSO preispituje UN-ove ciljeve održivog razvoja te, pružanjem međusektorskog pristupa u područjima gdje su objedinjeni gospodarski, socijalni i okolišni aspekti, poziva Komisiju da pripremi novi i integrirani okvir za buduću prometnu politiku EU-a.

„Prijevoz je temeljna politika Europske unije, no, nažalost, donošenje politika u tom području i dalje je obilježeno izolacionizmom, koji rezultira prilično rascjepkanim pristupima i inicijativama. Primjerice, tržišna pitanja dio su prometne politike dok klimatska i energetska pitanja spadaju u okvir energetske unije“ rekla je gđa Kylä-Harakka-Ruonala.

Prilikama i izazovima koji se javljaju zbog digitalizacije i robotizacije također je potrebno upravljati na odgovarajući način. „Da bi mobilnost ljudi i robe bila moguća, promet mora biti dostupan, povoljan, neometan i učinkovit te siguran i zaštićen. U tu svrhu i u skladu s ciljevima održivog razvoja potrebna su nam znatna ulaganja u odgovarajuću infrastrukturu, inovacije i dobro funkcioniranje prometnih sustava, uključujući javni prijevoz“, zaključila je gđa Kylä-Harakka-Ruonala.

U mišljenju se također ističe da je ključno da u pripremi i provedbi prometne politike sudjeluje i civilno društvo. Javni sektor mora imati središnju ulogu, no potrebno je omogućiti i inicijative koje se kreću odozdo prema gore te partnerstva. (mp)