Inicijativa Rad 4.0 najviše pogađa radnike kada su socijalni partneri najslabiji

Skupina radnika EGSO-a

Studija Skupine radnika EGSO-a o nacionalnim strategijama za inicijativu Rad 4.0 pokazuje da je uključenost socijalnih partnera ključna te da su radnici najviše pogođeni kada je kolektivno pregovaranje oslabljeno.

Brzina digitalne transformacije i izazovi koji se pojavljuju u području regulacije i kvalitete zapošljavanja iziskuju sveobuhvatne odgovore na razini politike. Prema procjenama OECD-a, 14 % radnih mjesta izloženo je velikom riziku automatizacije, a njih 31 % suočit će se sa znatnim promjenama u sljedećih 15 do 20 godina.

Zaključci studije ukazuju na veliku potražnju za kvalificiranijim radnicima i na smanjenje broja radnih mjesta za srednjekvalificirane radnike srednjeg dohodovnog razreda u budućnosti – drugim riječima, na povećanje nejednakosti.

Studija upućuje na zaključke ILO-a o ekonomiji platformi, prema kojima su rupe ili siva područja u zakonodavstvu koji su stvorili plodno tlo za razvoj nestandardnih, nekvalitetnih uvjeta rada uzrokovani slabljenjem kolektivnog pregovaranja u nekim zemljama.

U studiji naslovljenoj Overview of the national strategies on work 4.0 – a coherent analysis of the role of the social partners („Pregled nacionalnih strategija za inicijativu Rad 4.0 – dosljedna analiza uloge socijalnih partnera“) poziva se na:

  • jačanje socijalnog dijaloga izravnim uključivanjem socijalnih partnera u osmišljavanje pravednog procesa digitalne tranzicije radi osiguravanja kvalitetnih radnih mjesta i pristojnih plaća,
  • univerzalne sustave socijalne zaštite,
  • ažurirane standarde zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kod primjene novih tehnologija,
  • predviđanje stanja u pogledu otvaranja radnih mjesta te
  • osmišljavanje programa za osposobljavanje.

Studija će se službeno predstaviti i razmatrati 18. listopada 2018. na događanju Skupine radnika. (prp)