Oporezivanje djelatnosti digitalnih poduzeća trebalo bi rješavati na globalnoj razini

Digital tax

Svako rješenje za oporezivanje digitalnih poslovnih modela koje se predlaže za razinu EU-a mora biti u skladu sa zajedničkim međunarodnim praksama i sporazumima o oporezivanju dobiti poduzeća, tvrdi EGSO u nedavno usvojenom izvješću. Međutim, zakonodavnim paketom Europske komisije nastoji se oporezivati promet, a ne dobit poduzeća te ubirati porez u mjestu obavljanja prodaje umjesto u mjestu stvaranja vrijednosti.

EGSO smatra da bi taj pristup mogao ugroziti integritet jedinstvenog tržišta EU-a i dovesti do dvostrukog oporezivanja. Složenost međunarodnih poreznih sustava, a time i neizvjesnost za ulagače, mogla bi se povećati. S obzirom na te bojazni, EGSO poziva Komisiju da provede dodatnu procjenu učinka predloženih mjera.

Vrlo je važno razviti nova načela o tome kako dobit trgovačkih društava pripisati određenoj zemlji EU-a i kako je oporezivati, navodi EGSO u svojem izvješću. Digitalna poduzeća trebala bi doprinositi javnim financijama na jednak način kao tradicionalna poduzeća i preuzeti svoj dio poreznog opterećenja potrebnog za financiranje javnih usluga, pri čemu bi svako rješenje trebalo biti pošteno i utemeljeno na konsenzusu te osigurati stvaranje ravnopravnih uvjeta za sva gospodarstva EU-a.

Međutim, unatoč svojim bojaznima, EGSO smatra da su inicijative Komisije za oporezivanje digitalnih djelatnosti korak u pravom smjeru i pozdravlja njezinu ambiciju da pronađe globalno rješenje. Komisija je pokrenula međunarodnu raspravu i sada je ključno da države članice zauzmu zajedničko stajalište i postignu napredak u tekućim raspravama kako bi se pronašlo nužno globalno rješenje na razini OECD-a. (jk)