EGSO poziva: stop privatizaciji vode!

EGSO vjeruje da bi se ažurirana Direktiva o vodi za piće – kao nastavak građanske inicijative Right2Water – trebala temeljiti na smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. Trebala bi obuhvatiti ljudsko pravo na pristup vodi. U mišljenju o Direktivi o vodi za piće EGSO poziva na zaustavljanje privatizacije vode i zahtijeva usvajanje mjera za poticanje ljudi da razumno koriste taj ograničeni resurs. Odbor također traži da se predvide potencijalni problemi u industriji mineralne vode.

EGSO žali što se u prijedlogu Komisije ne priznaje jasno univerzalno pravo na pristup vodi za piće i odvodnju, što se traži u europskoj građanskoj inicijativi i u ciljevima održivog razvoja. Ostvarivo rješenje jest model Svjetske zdravstvene organizacije, koji se temelji na minimalnim količinama vode po danu po osobi.

„Voda za piće osnovno je dobro, temeljno za zdravlje, dobrobit i dostojanstvo svakog ljudskog bića i od ključne je važnosti za gospodarske i proizvodne djelatnosti te je više ne bi trebalo privatizirati“, izjavio je izvjestitelj za mišljenje Gerardo Larghi.

Treba provesti prikladne mjere usmjerene kako na pojedince tako i na industriju i poljoprivredu, kako bi se odvratilo od nesrazmjernog korištenja vode.

Mjere predostrožnosti, uključujući restrukturiranje industrije i prekvalifikaciju radnika, trebale bi pomoći ublažiti očekivane posljedice za proizvođače mineralne vode. (sma)