Europa mora činiti više za zaštitu žena s invaliditetom

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozvao je institucije EU-a i države članice da pojačaju napore u zaštiti žena i djevojčica s invaliditetom, koje se i dalje suočavaju s višestrukim oblicima diskriminacije u društvu EU-a zbog svojega roda i invaliditeta, što nerijetko dovodi do njihove socijalne isključenosti.

Unatoč udjelu od 16 % u ukupnom broju ženskog stanovništva Europe, tih 40 milijuna žena spada u jednu od najranjivijih i najmarginaliziranijih skupina europskog društva.

EGSO je u mišljenju usvojenom u srpnju naveo da EU i države članice nemaju snažan pravni okvir za zaštitu i jamčenje ljudskih prava svih žena i djevojčica s invaliditetom.

„Žene s invaliditetom trebaju posebnu podršku, ali ni u jednoj strategiji EU-a ne posvećuje im se dovoljno pozornosti, bilo da se radi o strategiji za žene ili o strategiji za osobe s invaliditetom. Kao da ne postoje, kao da su manje vrijedne od ostatka društva“, izjavila je Gunta Anča, izvjestiteljica za to mišljenje.

EGSO je pozvao EU i države članice da provode Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom, osobito članak 6. koji se tiče žena s invaliditetom.

Naglasio je potrebu da države EU-a pristupe Istanbulskoj konvenciji, čija je svrha borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Vjerojatnost da žene s invaliditetom postanu žrtvama te vrste nasilja veća je tri do pet puta u odnosu na žene bez invaliditeta.

To će mišljenje biti uzeto u obzir u izvješću Europskog parlamenta o istoj temi koje će se izraditi na jesen. (ll)