Ponovno zadobivanje povjerenja i pouzdanja građana u EU

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Sudionike sjednice za razmjenu mišljenja koju je Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“ organizirala 20. srpnja poticalo se na to da razmišljaju na nekonvencionalan način i iznose ideje za sastanak na vrhu o budućnosti Europe koji će se održati u Sibiuu.

Glavna pitanja o kojima se raspravljalo na događanju naslovljenom „Ponovno zadobivanje povjerenja i pouzdanja građana u EU“ bila su:

  • Koji bi trebali biti sveobuhvatni/horizontalni prioriteti EU-a?
  • Kako ponovno zadobiti povjerenje i pouzdanje građana u EU: promicanjem učinkovite europske socijalne politike, borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti ili zalaganjem za pravedni migracijski sustav?
  • Kako poticati uravnoteženi gospodarski rast i štititi prava?
  • Kako partnerskim djelovanjem osigurati održiv okoliš?
  • Kako na učinkovit način promicati Europu i izvještavati o njoj te ujedno suzbiti populizam i ublažiti strahove povezane sa sigurnosnom situacijom?
  • Koja su još očekivanja Europljana i kako bi ih EU mogao ispuniti?

Ovo događanje prvi je doprinos Skupine planu EGSO-a pod nazivom „Od Krakova do Sibiua i dalje“, koji je Uže predsjedništvo u proširenom sastavu pokrenulo 11. lipnja u Krakovu, pozvavši sva tijela EGSO-a – tri skupine, stručne skupine, promatračke skupine i privremene skupine – da utvrde svoje prioritete za budućnost Europe uoči sastanka na vrhu koji će se održati u ožujku 2019. u Sibiuu.

Tijekom rasprave izneseno je mnoštvo ideja u vezi s mladima, održivim razvojem, MSP-ovima, mirom, temeljnim pravima, slobodnim zanimanjima, novim oblicima suradnje, uvođenjem pravila, transparentnošću, socijalnim inovacijama i izvještavanju o Europi.

Uskoro će se na temelju konkretnih preporuka sastaviti cjelovit popis prioriteta. (ih)