EGSO pozdravlja Akcijski plan za financijsku tehnologiju, uz određene rezerve

Mjere koje je Europska komisija predložila u vezi s razvojem tehnologije u europskom financijskom sektoru (FinTech) moraju se prilagoditi kako bi se poticanje tržišta uravnotežilo sa sigurnošću i stabilnošću financijskog i gospodarskog sustava. EGSO smatra da je predloženi Akcijski plan dobar temelj, ali da su potrebne dodatne mjere kako bi se iskoristio puni potencijal financijske tehnologije i zajamčili sigurnost, zaštita i jednaki tržišni uvjeti za sve sudionike na tržištu.

EGSO smatra da bi akteri u području financijske tehnologije trebali podlijegati istim pravilima kao i financijski sektor, osobito u pogledu otpornosti, kibersigurnosti i nadzora, te da su potrebna pravila za osiguravanje ujednačenog razvoja financijske tehnologije u EU-u. Komisija bi trebala pojasniti odgovornosti poduzeća koja nude usluge u oblaku u pogledu zaštite osobnih podataka s kojima raspolažu, te utvrditi moguća pravila.

EGSO ipak podržava Akcijski plan Komisije jer bi mogao pridonijeti dovršenju unije tržišta kapitala, EMU-a i jedinstvenog digitalnog tržišta. EGSO također pozdravlja prijedloge Komisije za uspostavljanje okvira podrške za aktivnosti skupnog financiranja jer on pruža nove mogućnosti i više sigurnosti i zaštite svim sudionicima na tržištu. Međutim, trebalo bi se, barem u početnim fazama, još više usredotočiti na aspekte rizika u vezi s aktivnostima i tržištem skupnog financiranja kako bi ih se uspješnije prepoznalo ili, kada je to moguće, ublažilo te kako bi se zajamčila sigurnost i zaštita za sve dotične strane.

Također je potrebno bolje riješiti pitanja pranja novca, financiranja terorizma i oporezivanja povezanog sa skupnim financiranjem i uvesti odredbe za redovan nadzor i ocjenu predloženog sustava EU-a.