Na plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) 18. srpnja održana je rasprava sa supredsjednikom EGSO-ove Skupine za vezu s europskim organizacijama i mrežama civilnog društva Connyjem Reuterom.

G. Reuter predstavio je zaključke i preporuke s Dana civilnog društva 2019., događanja održanog sredinom lipnja u Bruxellesu čija je tema bila održiva demokracija. Osvrnuo se i na ulogu Skupine za vezu, koja je osnovana 2004. kao jedinstveno tijelo unutar EU-a i čiji je cilj osiguravati trajni dijalog između institucija EU-a i europske mreže organizacija civilnog društva na razini EU-a.

„Zadaća nam je promicati civilni dijalog u progresivnoj i uključivoj Europi“, poručio je g. Reuter okupljenima na plenarnoj sjednici, istaknuvši važnu ulogu te skupine u osiguravanju europske perspektive koja nadilazi nacionalne interese u vezi s bitnim temama i politikama.

Predsjednik EGSO-a Luca Jahier pohvalio je kvalitetan rad Skupine za vezu: „Pokušavamo graditi mostove, a ne zatvarati vrata. Zadaća nam je zajedno raditi na boljoj Europi“, naglasio je.

Kao znak bliske suradnje, Skupina za vezu i EGSO svake godine organiziraju Dane civilnog društva kako bi se istaknuo doprinos organizacija civilnog društva izgradnji Europske unije koja je više u skladu sa željama građana. Ove godine održano je 10. izdanje. G. Jahier poručio je da su Dani civilnog društva postali jedno od vodećih događanja Odbora, na kojemu se u lipnju okupilo više od 250 sudionika. (ll)