U mišljenju o stanju energetske unije, koje EGSO izdaje svake godine, analizira se dosadašnji napredak i poziva se Europska komisija da posveti više pozornosti socijalnim aspektima.

„Energetska unija još nije ostvarena. Možda je ostvarena u smislu političkih odluka EU-a, ali još nije postala stvarnost u svakodnevnom životu europskih građana.“ To je na srpanjskom plenarnom zasjedanju odlučno ustvrdio Christophe Quarez ponavljajući navod iz svog mišljenja, koje je Skupština usvojila, da energetska unija još nije ostvarena na terenu. Zatim je dodao: „Sada kad su tvorci politika EU-a postavili temelje energetske unije, još mnogo toga treba učiniti u idućim godinama.”

G. Quarez izjavio je da je od ključne važnosti promjena formata u postupku donošenja odluka o energetskoj politici, kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini te da moramo prijeći s „odluka nekolicine” na „djelovanje svih”. „Imajući u vidu porast osviještenosti građana EU-a o klimi, a posebno mladih Europljana, to nikad dosad nije bilo u ovolikoj mjeri ostvarivo“, dodao je.

Pozdravljajući Četvrto izvješće o stanju energetske unije, koje je Europska komisija izdala u travnju 2019., Odbor je ponovo izrazio svoju podršku ciljevima energetske unije i naglasio važnost angažmana i mobilizacije cjelokupnog europskog društva kako bi se ono poistovjetilo s tim projektom.

Građani bi trebali biti pokretači energetske tranzicije i nitko ne smije biti zapostavljen. Potrebno je razmotriti socijalne posljedice tih promjena i uspostaviti novi socijalni pakt među svim uključenim stranama. Građani bi također trebali moći doprinijeti svim važnijim političkim odlukama u vezi s klimatskim promjenama, posebno na razini EU-a, i to putem trajnog dijaloga s građanima. (mp)