EGSO je u srpnju iznio prijedloge u vezi s gospodarskim programom za predstojeće zakonodavno razdoblje i preporučio da ti prijedlozi budu temelj nove gospodarske strategije EU-a.

EGSO smatra da bi se u budućoj gospodarskoj politici i upravljanju trebalo voditi računa o geopolitičkim i društvenim izazovima poput usporavanja gospodarskog rasta na svjetskoj razini, neriješenih trgovinskih sporova, Brexita, klimatskih i demografskih promjena, sve većih nejednakosti i četvrte industrijske revolucije te da bi se trebalo doprinositi jačanju otpornosti na krize i održivosti gospodarskog modela. Za prevladavanje tih izazova potrebna je dalekosežna gospodarska strategija s jasnim ciljevima politike i koherentnijim okvirom gospodarskog upravljanja.

Sva četiri stupa EMU-a – monetarni i financijski, gospodarski, socijalni i politički – potrebno je ojačati na uravnotežen način te je nužan pozitivan diskurs o budućem razvoju gospodarstva EU-a. EGSO među ostalim poziva na uspostavu fiskalnog kapaciteta na razini europodručja, uravnoteživanje mjera povezanih s ponudom i potražnjom te veću uključenost Europskog parlamenta, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u najvažnije odluke o socijalnoj i gospodarskoj politici.

U vezi s uzlaznom konvergencijom EGSO smatra da je potrebno promicati obrazovanje i osposobljavanje, istraživanje i razvoj te inovacije. Te mjere mogu ojačati konkurentnost gospodarstva EU-a na temelju njegove sposobnosti da poveća produktivnost i životni standard na održiv način, pri čemu istodobno treba postići klimatsku neutralnost.

Više informacija: ECO/492 i ECO/493 (jk)