EU bi trebao obnoviti svoj sustav koordinacije gospodarske politike i upravljanja tom politikom usvajanjem nove strategije za održivi razvoj nakon 2020. kako bi se povećala učinkovitost djelovanja i održivost rezultata, poručuje EGSO.

U tom kontekstu EGSO u nedavno usvojenom mišljenju pozdravlja Komisijin prijedlog da se u idućem VFO-u snažnije povežu europski semestar i financiranje iz kohezijskih fondova. Smatra da takva povezanost ima ogroman potencijal za unapređenje koordinacije gospodarske politike EU-a i upravljanja tom politikom.

Pored toga, EGSO predlaže da se obnovljeni sustav upravljanja EU-a u većoj mjeri oslanja na razumijevanje civilnog društva i suradnju s njim te da se ojača višerazinska javna uprava. S tim u vezi predlaže uspostavu EGSO-ova centra za informiranje dionika.

U jednom drugom mišljenju EGSO poziva na tješnje povezivanje EFSU-a, programa InvestEU (koji je proizašao iz EFSU-a) i drugih europskih ili nacionalnih programa ulaganja. Preporučuje postavljanje jasnih ciljeva ulaganja, regulatorno pojednostavljenje i daljnje smjernice radi postizanja veće geografske i sektorske ravnoteže u okviru Plana ulaganja za Europu.

Ako EU bude primjenjivao europski semestar kao najvažniju sastavnicu koordinacije gospodarske politike, to bi moglo pridonijeti provedbi tih preporuka. (jk)