Po mišljenju EGSO-a, učinkovita i konkurentna tranzicija europskog proizvodnog sustava u najsuvremenije digitalno gospodarstvo koje pogoduje okolišu bit će moguća samo ako bude postojala volja za ulaganjem znatnih sredstava u inovacije. Mjere koje Europska komisija planira za bolji razvoj proizvodnog sustava stoga se trebaju temeljiti na istinskom poznavanju potreba poduzeća, i to posebice MSP-ova.

Na proizvodnju otpada 17,3 % europskog BDP-a odnosno 80 % izvoza. „S obzirom na te impresivne podatke, od ključne je važnosti da Europa udruži sve svoje snage kako bi taj sektor održala, pa i ojačala“, izjavio je Antonello Pezzini, izvjestitelj za EGSO-ovo informativno izvješće „Promicanje postupnih inovacija u područjima sa snažnim proizvodnim sektorom“.

EGSO poziva Europu i njezine države članice da provedu odgovarajuće obrazovne strategije, koje su ključne za stjecanje novih vještina i razvoj novih stručnih profila. 

Tekuća industrijska revolucija koristi se digitalnim modelima poput računalstva u oblaku i velikih količina podataka i kreće se u smjeru interneta stvari i „pametnih“ proizvoda. U tom je procesu izuzetno važna umjetna inteligencija, koja bi u sljedećih dvadeset godina mogla udvostručiti godišnju stopu rasta.

„Europa mora poduzeti odlučne korake u području digitalne tehnologije i MSP-ovima olakšati pristup vrhunskoj tehnologiji. EGSO stoga poziva na donošenje posebnih mjera i politika koje će MSP-ovima omogućiti da se u većoj mjeri umreže s velikim trgovačkim društvima i kojima će se uvesti poticaji za promicanje suradnje malih i velikih poduzeća u području inovacija“, zaključio je g. Pezzini. (sma)