Mjere za promicanje razvoja kružnog gospodarstva u Europi dosad su bile usmjerene na proizvodnju, poticanje industrije na uvođenje kružnih poslovnih modela i plasiranje kružnih opcija na tržište. Sada su sazreli uvjeti da se u taj proces uključe i potrošači te da im se omogući da u svom svakodnevnom životu donose održive odluke o potrošnji, poruka je izvješća EGSO-a usvojenog u srpnju.

Europski gospodarski i socijalni odbor u svojem izvješću „Uloga potrošača u kružnom gospodarstvu“ poziva na strateško preusmjeravanje: sve razine vlasti u Europi u središte svojih javnih politika u području kružnog gospodarstva trebaju staviti potrošače.

U prvoj fazi kružnog gospodarstva potrošači su bili svedeni na komunalne aktere koji recikliraju otpad iz kućanstava, a naglasak je bio stavljen na poslovni svijet. Kako ističe EGSO, inicijative Europske komisije bile su usmjerene na reguliranje i proizvodnju, povećanje stupnja recikliranja i uvođenje koncepta ekološkog dizajna.

„Došlo je vrijeme za inicijativu Kružno gospodarstvo 2.0 koja bi bila umjerena na potrošače“, poručuje izvjestitelj EGSO-a Carlos Trias Pintó, pozivajući Europsku komisiju da u svojim predstojećim inicijativama bude predvodnica tog preusmjeravanja.

On naglašava da će za tu drugu fazu od presudne važnosti biti informiranje potrošača. Informiranje i educiranje ključni su čimbenici za poticanje potrošača da usvoje navike sukladne kružnom gospodarstvu. Stoga je potrebno provoditi educiranje i cjeloživotno učenje, a potrošačima se moraju pružati najobjektivnije moguće informacije.

EGSO se zalaže za dobrovoljno označivanje kao korak u smjeru obveznog označivanja, uz isticanje društvenog i okolišnog otiska proizvoda – s podacima o smanjenju emisija, zaštiti bioraznolikosti, učinkovitoj upotrebi resursa ili izbjegavanju upotrebe dijelova s velikim utjecajem na okoliš, kao i o procijenjenoj trajnosti, mogućnosti nabave rezervnih dijelova i mogućnostima popravka.

Međutim, premda se informiranjem i educiranjem može postići mnogo u smislu poticanja potrošača na kupnju proizvoda koji su zeleni, mogu se popravljati i imaju dug životni vijek, mnogi si potrošači neće moći priuštiti takve proizvode. EGSO kao poticaj predlaže da države članice usvoje modele nagrađivanja te da lokalne uprave koriste javnu nabavu za podupiranje održivih dobavljača. (dm)