Dostupni jezici:

Uredništvo

Stiglo je ljeto, a s njime i praznici! Idealno vrijeme da se napune baterije, ali i dobra prilika da se prošire vidici: prijeđu granice, otkriju nove kulture, nauče novi jezici, pronađu izvori nadahnuća...

A povratak s praznika donijet će brojne nove perspektive zahvaljujući početku rada Europskog parlamenta i Europske komisije u novom sazivu.

Kalendar

Ukratko

Nagrada za civilno društvo 2019. posvećena osnaživanju žena

Nagrada EGSO-a za civilno društvo za 2019. godinu posvećena je osnaživanju žena i borbi za rodnu ravnopravnost

Primaju se prijave za 2019. godinu

 

EGSO domaćin sastanka EU-a i Kine o normizaciji sigurnosti dizala

EGSO je na inicijativu svojeg člana Antonella Pezzinija 9. srpnja 2019. ugostio izaslanstvo predstavnika regulatornih tijela Narodne Republike Kine.

 

Nove publikacije

Postignuća EGSO-a 2018. – pogled unatrag, pogled u budućnost

U brošuri naslovljenoj „Postignuća EGSO-a 2018. – pogled unatrag, pogled u budućnost“ prikazuju se neki od važnijih rezultata rada Europskog gospodarskog i socijalnog odbora tijekom 2018. godine.

Novosti iz EGSO-a

Program finskog predsjedanja EU-om temelji se na održivosti i dobrobiti

Na plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) održanoj 18. srpnja finska ministrica za socijalna pitanja i zdravstvo Aino-Kaisa Pekonen predstavila je program finskog predsjedanja EU-om, u kojem je poseban naglasak na održivosti i dobrobiti građana. Gđa Pekonen među ostalim je prioritetima predsjedanja izdvojila i jačanje vladavine prava i vrijednosti EU-a. 

Conny Reuter: „Zadaća nam je promicati civilni dijalog u progresivnoj i uključivoj Europi“

Na plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) 18. srpnja održana je rasprava sa supredsjednikom EGSO-ove Skupine za vezu s europskim organizacijama i mrežama civilnog društva Connyjem Reuterom.

G. Reuter predstavio je zaključke i preporuke s Dana civilnog društva 2019., događanja održanog sredinom lipnja u Bruxellesu čija je tema bila održiva demokracija. Osvrnuo se i na ulogu Skupine za vezu, koja je osnovana 2004. kao jedinstveno tijelo unutar EU-a i čiji je cilj osiguravati trajni dijalog između institucija EU-a i europske mreže organizacija civilnog društva na razini EU-a.

U nedostatku razvijene europske industrije baterija proizvođači automobila mogli bi napustiti EU

EGSO podržava akcijski plan EU-a za baterije koji je osmislila Europska komisija, ali ističe da ga je potrebno pojačati i brzo provesti.

Postoji stvarna opasnost da će vrlo veliki dijelovi europske automobilske industrije relocirati proizvodnju u regije koje su blizu pogona za proizvodnju baterijskih ćelija, koji se uglavnom nalaze u Aziji. U mišljenju koje je izradio Colin Lustenhouwer i koje je usvojeno na srpanjskom plenarnom zasjedanju EGSO je izrazio podršku strateškom akcijskom planu za baterije Europske komisije, ali je i upozorio na to da je taj plan potrebno pojačati i brzo provesti kako bi se izbjegla moguća relokacija europskih tvornica automobila iz EU-a.

Kružno gospodarstvo: vrijeme je da potrošači pokažu svoju snagu

Mjere za promicanje razvoja kružnog gospodarstva u Europi dosad su bile usmjerene na proizvodnju, poticanje industrije na uvođenje kružnih poslovnih modela i plasiranje kružnih opcija na tržište. Sada su sazreli uvjeti da se u taj proces uključe i potrošači te da im se omogući da u svom svakodnevnom životu donose održive odluke o potrošnji, poruka je izvješća EGSO-a usvojenog u srpnju.

Europska poljoprivreda trebala bi se kretati u smjeru agroekologije

Kako bi svoju poljoprivredu sačuvala i učinila je otpornijom na nove izazove poput klimatskih promjena, Europska unija mora u poljoprivrednim djelatnostima staviti jači naglasak na kratke lance opskrbe i agroekologiju. Agroekologija je i jedan od načina na koji se osigurava naša opskrba hranom, a hrana čini zdravijom, čime se povećava njezina vrijednost. Kratki lanci opskrbe pomažu manjim poljoprivrednim gospodarstvima povećati dohodak i oživljavaju ruralna područja.

Okvir za preporod europske proizvodne industrije mora se temeljiti na stvarnim potrebama MSP-ova

Po mišljenju EGSO-a, učinkovita i konkurentna tranzicija europskog proizvodnog sustava u najsuvremenije digitalno gospodarstvo koje pogoduje okolišu bit će moguća samo ako bude postojala volja za ulaganjem znatnih sredstava u inovacije. Mjere koje Europska komisija planira za bolji razvoj proizvodnog sustava stoga se trebaju temeljiti na istinskom poznavanju potreba poduzeća, i to posebice MSP-ova.

Europski semestar i novi pristup upravljanju ključni su za buduću gospodarsku politiku EU-a

EU bi trebao obnoviti svoj sustav koordinacije gospodarske politike i upravljanja tom politikom usvajanjem nove strategije za održivi razvoj nakon 2020. kako bi se povećala učinkovitost djelovanja i održivost rezultata, poručuje EGSO.

Preporuke EGSO-a o budućoj gospodarskoj politici EU-a i upravljanju EMU-om

EGSO je u srpnju iznio prijedloge u vezi s gospodarskim programom za predstojeće zakonodavno razdoblje i preporučio da ti prijedlozi budu temelj nove gospodarske strategije EU-a.

EGSO smatra da bi se u budućoj gospodarskoj politici i upravljanju trebalo voditi računa o geopolitičkim i društvenim izazovima poput usporavanja gospodarskog rasta na svjetskoj razini, neriješenih trgovinskih sporova, Brexita, klimatskih i demografskih promjena, sve većih nejednakosti i četvrte industrijske revolucije te da bi se trebalo doprinositi jačanju otpornosti na krize i održivosti gospodarskog modela. Za prevladavanje tih izazova potrebna je dalekosežna gospodarska strategija s jasnim ciljevima politike i koherentnijim okvirom gospodarskog upravljanja.

EGSO poziva Komisiju da industrijsko i energetsko zakonodavstvo bolje uskladi sa svojom klimatskom politikom

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva Komisiju da detaljnije razmotri opcije politike kojima se doprinosi kako smanjenju stakleničkih plinova, a time i borbi protiv klimatskih promjena, tako i održavanju konkurentnosti. Cilj mora biti bolja zaštita i promicanje resursno i energetski intenzivnih industrija u EU-u jer Europi u protivnom prijeti rizik od izmještanja radnih mjesta u područja s manje čistim gospodarstvom te od neostvarivanja cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Energetska unija mora postati dio svakodnevice Europljana

U mišljenju o stanju energetske unije, koje EGSO izdaje svake godine, analizira se dosadašnji napredak i poziva se Europska komisija da posveti više pozornosti socijalnim aspektima.

„Energetska unija još nije ostvarena. Možda je ostvarena u smislu političkih odluka EU-a, ali još nije postala stvarnost u svakodnevnom životu europskih građana.“ To je na srpanjskom plenarnom zasjedanju odlučno ustvrdio Christophe Quarez ponavljajući navod iz svog mišljenja, koje je Skupština usvojila, da energetska unija još nije ostvarena na terenu. Zatim je dodao: „Sada kad su tvorci politika EU-a postavili temelje energetske unije, još mnogo toga treba učiniti u idućim godinama.”

EGSO poziva na djelovanje na europskoj razini kako bi se osigurao participativan razvoj tehnologije lanca blokova

Iako ih se izvorno povezivalo s kriptovalutama, lanci blokova i tehnologija decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (eng. Distributed Ledger Technology – DLT) zapravo su vrlo upotrebljivi i mogu se učinkovito primijeniti na socijalnu ekonomiju. Međutim, važno ih je na odgovarajući način regulirati i usmjeriti na sveopću korist, uz omogućivanje svima da sudjeluju, tvrdi EGSO u izvješću predstavljenom na srpanjskom plenarnom zasjedanju.

Novosti iz Skupina

Skupina poslodavaca sastat će se dva puta u Finskoj kako bi raspravljala o umjetnoj inteligenciji i povoljnom poslovnom okruženju u EU-u

Skupina poslodavaca EGSO-a

Skupina poslodavaca EGSO-a organizirat će dvije konferencije u zemlji koja trenutačno predsjeda Europskim vijećem – Finskoj. Prvo će se događanje održati krajem kolovoza, a naglasak će biti na pametnoj i inteligentnoj Europi.

Izjava Skupine radnika o kriminalizaciji solidarnosti

Skupina radnika EGSO-a

U svjetlu očajne humanitarne situacije na Sredozemlju, obilježene nepoštovanjem europskih načela i vrijednosti i pogoršavanjem stanja posljednjih tjedana, Skupina radnika ističe...

Skupina „Raznolikost Europe” u Helsinkiju će raspravljati o održivom rastu i načinima da se poveća konkurentnost EU-a

Skupina „Raznolikost Europe“ EGSO-a

Skupina „Raznolikost Europe“ organizirat će izvanredni sastanak 16. i 17. rujna u Helsinkiju. U skladu s prioritetima finskog predsjedanja Vijećem EU-a „Održiva Europa – održiva budućnost“ naša je skupina odlučila usredotočiti se na tri stupa koji olakšavaju održiv rast, a time i jačaju konkurentnost EU-a: biogospodarstvo i klimatski neutralna Europa, digitalizacija i infrastruktura.