Studija o provedbi europskog stupa socijalnih prava

Skupina radnika EGSO-a

Studiju je na zahtjev Skupine radnika za Europski gospodarski i socijalni odbor izradio Europski socijalni opservatorij

Stup socijalnih prava mogao bi građanima zajamčiti nova prava, što je nakon godina krize i stroge štednje prijeko potrebno. No u kakvom je stanju stup socijalnih prava? Osjeća li se već njegov učinak? U kojem smjeru trebamo ići?

Europskoj uniji potrebna je snažna socijalna dimenzija radi postizanja ravnoteže u odnosu na dominantnu gospodarsku perspektivu, a ti su ključni čimbenici obuhvaćeni načelima stupa socijalnih prava. Općenita percepcija stupa je pozitivna, ali postoji zabrinutost u pogledu njegove neobvezujuće prirode te posebice u pogledu njegova financiranja, za što će od presudne važnosti biti sredstva predviđena u okviru višegodišnjeg financijskog okvira (VFO).

Zaključak je studije da je stup mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> već u znatnoj mjeri utjecao na europski semestar 2018., dok pregled socijalnih pokazatelja predstavlja pozitivan korak, iako ga je potrebno doraditi.

Što se tiče preporuka, u studiji se ističe da je važno osigurati pristojne minimalne plaće, a posebice plaću dostatnu za pristojan život, odnosno plaću koja radnicima jamči preživljavanje. Autori predlažu da se pri utvrđivanju plaća dostatnih za pristojan život kao smjernicu koristi stopu rizika od siromaštva uz prilagodbu posebnim nacionalnim okolnostima. (pr)

Studija je dostupna ovdje.