Austrijsko predsjedanje Vijećem Europske unije 2018.

Austrija predsjeda Vijećem Europske unije od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. „Europa koja štiti“ moto je koji je odabrala vlada kancelara Sebastiana Kurza. Program Austrije uključuje: sigurnost i migracije, održavanje konkurentnosti digitalizacijom, stabilnost susjedstva i približavanje zapadnog Balkana EU-u. Predsjedništvo će nastaviti s pregovorima o Brexitu. Prije konačnog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, predviđenog za 29. ožujka 2019., svi nacionalni parlamenti država članica EU-a moraju ratificirati konačni sporazum o Brexitu. Predsjedništvo EU-a nastavit će i s pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. Ministar europskih poslova Gernot Blümel bit će pozvan na plenarno zasjedanje EGSO-a 11. i 12. srpnja 2018. gdje će predstaviti radni program i odgovarati na pitanja članova EGSO-a. (eh)