Regije postupno ukidaju proizvodnju ugljena u Europi: EGSO razmatra stanje u Njemačkoj

Prvi okrugli stol o rudarskim regijama u tranziciji održan je 29. svibnja 2018. u Grevenbroichu (Njemačka). U raspravi je uz članove EGSO-a i predstavnika Komisije sudjelovao i niz lokalnih aktera.

Govornici su ukratko predstavili stanje u rudarskom području Porajnja, koje je izloženo strukturnim promjenama. Sudionici su istaknuli potrebu za preventivnim pristupom i pripremom za tranziciju. Iznalaženje alternativa za ugljen predstavlja velik izazov, a među glavnim je ciljevima te regije da i dalje bude jedan od ključnih aktera u sigurnoj opskrbi energijom u Njemačkoj.

Jedinice lokalne samouprave imaju važnu ulogu u informiranju građana kako bi im pomogle da razumiju situaciju. Govornici su naglasili da je za postizanje ciljeva ključna fleksibilnost sustava te da je važno razmotriti i međuregionalne, međuindustrijske i međusektorske aspekte.

Opskrba energijom najkritičniji je dio svih opskrbnih mreža, ali veze među različitim sektorima – npr. plastike, prometa, proizvodnje plina – mogu osigurati sigurnost opskrbe. Predstavljeni su projekti o obrazovanju i osposobljavanju te o decentraliziranom upravljanju energijom, a nakon rasprave sudionici su posjetili površinski kop Garzweiler. (sma)