Nedovoljno političke ambicije u prijedlogu proračuna Europske komisije

Prijedlog za višegodišnji financijski okvir EU-a (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. koji je iznijela Komisija ne ide dovoljno daleko i nema dovoljno političke ambicije. To je jedan od glavnih zaključaka konferencije koju je o toj temi održao EGSO. Poželjno je brzo postići dogovor o odgovarajućem i ispravno izmijenjenom dugoročnom proračunu.

Sudionici EGSO-ove konferencije svjesni su ograničenja koja se nameću idućem VFO-u i pozdravili su brojne pozitivne aspekte prijedloga Komisije, ali su i izrazili veliko razočaranje u vezi sa sve većim raskorakom između pitanja koja zabrinjavaju građane i njihovih očekivanja, s jedne strane, i ograničene institucijske moći i financijskih resursa trenutno izdvojenih za EU, s druge. U Komisijinom prijedlogu problem tog raskoraka nije mogao biti riješen na odgovarajući način, pa ga je stoga potrebno revidirati.

Predsjednik EGSO-ove stručne skupine ECO Stefano Palmieri pozvao je, kao i Europski parlament, čelnike EU-a da povećaju postojeću gornju granicu za rashode EU-a na 1,3 % BND-a.

Raspravljalo se ne samo o opsegu predloženog proračuna već i o njegovoj strukturi, raspodjeli i skupu alata. Iznesen je niz različitih stajališta.

Premda su govornici u načelu pozdravili dodatne nove političke prioritete, zatražili su podrobnu procjenu novih instrumenata politike u pogledu prikladnosti i djelotvornosti.

Novi prioriteti ne bi smjeli ugroziti osiguravanje financijskih sredstava za dugogodišnje prioritete, točnije za kohezijsku politiku i zajedničku poljoprivrednu politiku, bez obzira na to da je potonjima potrebna odgovarajuća reforma.

Veća uvjetovanost za pristup sredstvima EU-a naišla je na podršku, a pozdravljeni su i novi instrumenti za stabilnu ekonomsku i monetarnu uniju. Međutim, sudionici su izrazili sumnju u vezi s ambicijom i djelotvornošću predloženih instrumenata te su zatražili detaljnije informacije.

Naposljetku, govornici su se složili da je izuzetno važno da se dogovor o VFO-u postigne prije neformalnog sastanka Europskog vijeća u Sibiuu i parlamentarnih izbora 2019.

Zaključci konferencije bit će uključeni u mišljenje EGSO-a o kojem bi se trebalo raspravljati na plenarnom zasjedanju EGSO-a u rujnu 2018. (jk)