Deveto izdanje EGSO-ovih Dana civilnog društva: Digitalno doba iziskuje ljudske vještine i odgovarajući pravni okvir

„Građanstvo, demokracija i kultura u digitaliziranoj Europi“ bio je moto Dana civilnog društva 2018., koji su u organizaciji Skupine za vezu održani 24. i 25. svibnja u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO) u Bruxellesu.

Silna brzina kojom se promjene odvijaju u digitalnom dobu dovest će do određenog uništenja, no ljudi će dugoročno raditi manje i na drugačiji način, uz bolju subjektivnu dobrobit, poručio je u uvodnom govoru Andrea Renda, predstojnik Katedre za digitalne inovacije na Europskom koledžu. Ray Pinto, direktor za politike pri organizaciji DIGITALEUROPE, upozorio je da u Europi nedostaje otprilike pola milijuna stručnjaka. Nadalje, dok je u SAD-u i Kini broj patenata na području umjetne inteligencije u silnom porastu, Europa zaostaje. SAD i Kina privlače 83 % vanjskih ulaganja u umjetnu inteligenciju.

U sklopu šest radionica sudionici su raspravljali o zajedničkom životu u digitalnoj Europi budućnosti te su na kraju usvojili sedam glavnih preporuka:  

  • stvoriti sinergiju između obrazovanja i kulture u vezi s temama kao što su kulturni izričaj i građanstvo u svim obrazovnim okvirima te u perspektivi cjeloživotnog učenja;
  • podupirati organizacije civilnog društva kako bi se doprlo do što većeg broja građana u cilju promicanja i predstavljanja jednakosti, uključivosti i sudjelovanja u građanskom životu, među ostalim i putem interneta;
  • unaprijediti kontrolu i praćenje nadzora te uključiti civilno društvo u mehanizme za praćenje nadzora;
  • na lokalnoj razini češće koristiti e-alate za zajedničko stvaranje i masovnu eksternalizaciju putem interneta kako bi se povećao angažman građana;
  • u pogledu pristupačnosti usvojiti jednak pristup kao u pogledu sigurnosti i zaštite podataka. Pristupačnost treba postati jedan od temeljnih aspekata IKT proizvoda i usluga;
  • umjetna inteligencija može i treba osnažiti radnike, a ne ih zamijeniti;
  • podupirati i promicati Povelju EU-a o temeljnim digitalnim pravima. (sma)