EU bi trebao na sveobuhvatniji način odgovoriti na kršenje vladavine prava

Europski gospodarski i socijalni odbor pozvao je EU da usvoji proaktivniji pristup rješavanju problema sve većeg kršenja vladavine prava diljem EU-a u kontekstu bojazni da bi ta kršenja mogla prerasti u istinsku krizu demokracije i temeljnih prava i sloboda.

U mišljenju usvojenom na lipanjskom plenarnom zasjedanju EGSO je pozvao na učinkovitije i izravnije uključivanje organizacija civilnog društva u osmišljavanje i provedbu zaštitnih mjera usmjerenih protiv narušavanja vladavine prava. Mnoge od tih organizacija aktivne su u području podizanja svijesti, nadzora ili zagovaranja te se stoga često prve nađu na udaru autoritarnih režima.

Ističući svoju posebnu ulogu i dužnost djelovanja kad su aktivnosti njegovih članova i civilnog društva općenito ugrožene u EU-u, EGSO je pozvao na bolju zaštitu organizacija civilnog društva, kao i drugih ključnih javnih aktera koji imaju nadzornu ulogu, kao što su novinari, zviždači i borci za ljudska prava.

EGSO tim mišljenjem doprinosi procesu promišljanja o daljnjem jačanju vladavine prava u EU-u koji je Europska komisija predložila u nedavno objavljenoj komunikaciji u kojoj je sve dionike pozvala da doprinesu raspravi.

EGSO je pozdravio napore koje Komisija ulaže u jačanje vladavine prava u državama članicama uz pomoć dostupnih instrumenata. Međutim, istaknuo je i nedostatke tih instrumenata u sprečavanju ili ispravljanju smišljenih povreda temeljnih prava i sloboda.(ll)