Smanjenjem poreza na dobit potiču se ulaganja, pokazala nedavno provedena studija

Skupina poslodavaca EGSO-a

Porezi na dobit najštetniji su oblik oporezivanja za gospodarski rast. Suprotno percepciji prisutnoj u javnosti, u posljednjih 40 godina nije bilo smanjenja prihoda od poreza na dobit u odnosu na BDP. Zemlje koje su posljednjih godina smanjile svoje efektivne stope poreza na dobit u narednim su godinama zabilježile povećanje ulaganja. To su neki od zaključaka nedavno objavljene studije koju je na zahtjev Skupine poslodavaca naručio Europski gospodarski i socijalni odbor.

Visoka stopa poreza na dobit može kočiti poslovne aktivnosti time što određeni investicijski projekti postaju neprofitabilni, čime se smanjuje porezna osnovica, a samim time i ubiranje poreza. Povećanje porezne stope za izravna strana ulaganja od jednog postotnog boda u prosjeku dovodi do pada izravnih stranih ulaganja od 3,7 %.

Analiza ujedno pokazuje da smanjenje poreza na dobit ne dovodi nužno do znatnih gubitaka u javnim financijama, već se zapravo može više-manje autofinancirati. U šest zemalja smanjenje stope poreza na dobit dovelo je do povećanja prihoda. Niži porezi na dobit znače veći rast – smanjenje porezne stope za 10 postotnih bodova može povećati godišnju stopu rasta za 1 – 2 postotna boda.

„Cilj je studije da služi kao koristan i pouzdan alat pri raspravama o oporezivanju. To je posebno važno u trenutačnim okolnostima u Europskoj uniji, u kojima je u javnosti prisutna percepcija o oporezivanju trgovačkih društava (osobito velikih multinacionalnih poduzeća) iskrivljena te je iskorištavaju populisti“, izjavio je Krister Andersson, potpredsjednik Skupine poslodavaca. U studiji se navode podaci i konkretni primjeri koji pobijaju tu sliku.

Iako je u posljednjih 40 godina došlo do znatnog smanjenja poreznih stopa, udio prihoda od poreza na dobit u BDP-u i dalje je na sličnoj razini kao u 1980-ima. Prihodi od poreza na dobit većinom iznose 2 – 3 % BDP-a, dok prihodi od poreza na dohodak, PDV-a i doprinosa iz plaće i na plaću zajedno iznose više od 30 %.

Studiju možete preuzeti na internetskim stranicama EGSO-a na sljedećoj poveznici: https://europa.eu/!NB43bP (lj)