Makroregionalne strategije: EGSO poziva na poboljšanja

EGSO poziva na poboljšanje makroregionalnih strategija i u razmatračkom mišljenju iznosi niz p kako bi se u potpunosti iskoristio njihov potencijal.

Prijedlozi, izneseni u lipnju, zasnivaju se na podrobnoj analizi postojećih makroregionalnih strategija. Ta je analiza pokazala da su te strategije dosad predstavljale korisne instrumente za kohezijsku politiku i pojačanu integraciju i suradnju, no da nisu ispunile očekivanja u pogledu doprinošenja smanjenju socijalnih i teritorijalnih razlika te povećanju okolišne održivosti.

Kako bi se povećao utjecaj tih strategija na smanjenje razlika, Odbor predlaže da se prije svega poboljša komunikacija i povezanost između partnera koji sudjeluju u suradnji te da se potiče veće uključivanje organizacija civilnog društva u provedbu i praćenje strategija.

Kreatori politika moraju stoga ojačati intervencije u okviru politika, potaknuti aktivnu predanost makroregionalnim strategijama i smanjiti birokraciju. Važan je aspekt i uvođenje funkcionalnog umrežavanja te povezanosti postojećih baza podataka i upravljanja njima.

EGSO smatra da je potrebno poboljšati komunikaciju o makroregionalnim strategijama kako bi se povećala vidljivost tih strategija te potaknulo umrežavanje i sudjelovanje.

Prednost treba dati umrežavanju socijalnih partnera, lokalnih socioekonomskih aktera i organizacija civilnog društva te njihovu povezivanju u klastere, kako na geografskom tako i na sektorskom planu. Njihovo uključivanje u izradu, planiranje i evaluaciju politika iznimno je korisno za provedbu makroregionalnih strategija, a ujedno može i povećati koheziju te socijalnu i okolišnu održivost.

Naposljetku, EGSO predlaže uspostavu učinkovitih mreža za obrazovne aktivnosti koje bi također mogle pridonijeti ostvarivanju boljih rezultata u području okolišne održivosti. (jk)