Novi sastav Predsjedništva EGSO-a

Uz novog predsjednika i nove potpredsjednike EGSO od 18. travnja ima i novo Predsjedništvo.

To se tijelo sastoji od sljedećih 39 članova:

Skupina poslodavaca

Skupina radnika

 

Skupina „Europa raznolikosti“

 

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Andreas PAVLIKKAS

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Irini Ivoni PARI

Gabriele BISCHOFF

Benedicte FEDERSPIEL

Stéphane BUFFETAUT

Bernt FALLENKAMP

Meelis JOOST

Maurizio REALE

Isabel CAÑO AGUILAR

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Gintaras MORKIS

Markus PENTTINEN

John BRYAN

Vitālijs GAVRILOVS

Pierre Jean COULON

Luca JAHIER

Stefano MALLIA

Erika KOLLER

Josiane WILLEMS

Jacek KRAWCZYK

Stefano PALMIERI

Jan DIRX

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

João DIAS DA SILVA

Karolina DRESZER-SMALEC

Karin EKENGER

Andrej ZORKO

Ariane RODERT

Jože SMOLE

Agnes TOLMIE

Rudolf KROPIL

 

Predsjedništvo je tijelo EGSO-a koje donosi političke odluke. Njegov je glavni zadatak organizirati i koordinirati rad tijela EGSO-a i utvrditi političke smjernice za taj rad.

Sastoji se od predsjednika, dva potpredsjednika, tri predsjednika skupina i predsjednika stručnih skupina te mora uključivati najmanje jednog, a najviše tri predstavnika svake države članice.