Vijeće će ugostiti izložbu EGSO-a „EU govori vaš jezik”

poster EU speaks your language

Vijeće EU-a u svojim će prostorima prikazati izložbu „EU govori vaš jezik” („The EU speaks your language”), izvorno prikazanu u rujnu 2018. u EGSO-u kako bi se obilježila 60. godišnjica prvog pravnog akta kojim se i formalno potvrđuje višejezičnost u EU-u.

Izložba „EU govori vaš jezik” pripremljena je u EGSO-u i prvi je put postavljena u rujnu 2018., na 60. godišnjicu stupanja na snagu Uredbe br. 1/1958.

Ovo je peto izdanje izložbe „EU govori vaš jezik”. Zamišljena je kao putujuća izložba i prikazuje ključnu ulogu prevođenja u očuvanju najviših ciljeva – raznolikosti, jednakih mogućnosti i demokratske legitimnosti. Osmišljena kao priznanje višejezičnoj Europi i sastavljena uz velik doprinos zajedničkih prevoditeljskih službi EGSO-a i Odbora regija, vraća nas u 1958. godinu, u vrijeme navedenoga prvog pravnog akta, kako bi se istaknula njegova povijesna važnost, ali uz moderan pristup onome što on u biti simbolizira.

„EU govori vaš jezik”, Vijeće EU-a (jezična knjižnica, zgrada LEX), od 5. lipnja do 31. listopada. (cc)