EGSO obilježava 25. godišnjicu Sporazuma o EGP-u

25. godišnjica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP), koji je na snazi od 1994., bila je glavna tema sastanka Savjetodavnog odbora EGP-a 23. i 24. svibnja.
EGSO, koji predstavlja poslodavce, radnike i druge dionike civilnog društva iz država članica EGP-a, ustrajao je na važnosti potpunog ostvarivanja unutarnjeg tržišta i uzimanja u obzir njegove socijalne dimenzije kao glavnog prioriteta u sljedećim godinama.

Na posebnoj sjednici posvećenoj 25. godišnjici Dilyana Slavova, predsjednica Stručne skupine EGSO-a za vanjske odnose, opisala je Sporazum o EGP-u kao „priču o uspjehu: on je više od trgovinskog sporazuma i primjer suradnje među zemljama koje dijele iste vrijednosti”. Glavni tajnik EFTA-e Henri Gétaz naglasio je postojanost Sporazuma o EGP-u: „Prošli smo kroz financijsku krizu i četiri reforme europskih ugovora, a EGP je još uvijek na snazi i funkcionira. Za tu je razinu suradnje potrebno puno rada, ali i političke predanosti.” (dgf)