Europsko civilno društvo poziva na političku predanost postizanju cilja jednakog postupanja prema muškarcima i ženama

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozvao je Europsku uniju i njezine države članice da rodnu jednakost uvrste u svoje najvažnije političke prioritete zbog zabrinutosti da bi nedavni napadi na prava žena u Europi mogli ozbiljno ugroziti napredak prema ravnopravnosti muškaraca i žena.

„Ovo je desetljeće obilježeno vidnim i organiziranim napadima na rodnu ravnopravnost i ljudska prava. Stanje u pogledu ravnopravnosti umnogome ili stagnira ili se pogoršava, na primjer u pogledu plaća, mirovina i mogućnosti zapošljavanja“, poručuje Indre Vareikytė, izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a o rodnoj ravnopravnosti.

„Ovim će tempom trebati više od stotinu godina da žene u Europi postanu ravnopravne muškarcima, a žene u budućim naraštajima imat će manje prava od današnjih žena“, dodala je.

EGSO je pozvao EU da uloži dodatne napore i ravnopravnost proglasi samostalnim ciljem u svojim budućim financijskim okvirima te da usvoji ambicioznu i obvezujuću petogodišnju strategiju u okviru koje će se učinkovito rješavati svi aspekti rodne ravnopravnosti.

Pozvao je sve države članice koje još nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju da preispitaju svoje stajalište te zatražio od Komisije da psihičko i seksualno uznemiravanje žena na internetu uvrsti u definiciju nezakonitog govora mržnje.

Kako bi osigurao ravnopravnu zastupljenost u vlastitim redovima, Odbor je pozvao Vijeće da preispita svoje smjernice za imenovanje članova EGSO-a i preporučio da države članice predlažu članove uz primjenu načela rodnog pariteta. Udio žena među članovima EGSO-a trenutno iznosi 30 %. (ll)