Rad, novi oblici rada i radni uvjeti

 Skupina radnika

Podaci o zapošljavanju ne silaze s naslovnica. Međutim, uvjeti u kojima radnici rade gotovo su jednako važni kao i broj zaposlenih. To je posebice bitno u svjetlu najnovijih kretanja na tržištu rada i sve većeg broja nestandardnih ugovora, u vezi s čime su bile potrebne presude Suda EU-a kako bi se primjerice utvrdilo da su vozači Ubera zaposlenici, a ne samostalni djelatnici.

Koncept „radnih uvjeta“ obuhvaća mnoge dimenzije, od plaće, radnog vremena, zdravlja i sigurnosti do naknada, posebnih zadaća itd., uključujući i „probni rok“, koji u pojedinim slučajevima više nije svrsishodan, već se njime jednostavno osigurava jeftina i fleksibilna radna snaga. Ipak je i dalje važno da radnici budu unaprijed upoznati s tim uvjetima i da ih razumiju – što nije uvijek slučaj – te da ih se o mogućim promjenama obavijesti što prije kako bi se osigurala predvidivost.

Europska komisija u tu svrhu predlaže zakonski propis kako bi se izradio koherentan okvir za pravo radnika da budu informirani. Prijedlog, međutim, ima određene boljke, poput opsega definicije „radnika“. Ubrzanim razvojem tržišta rada nastao je cijeli niz različitih „novih oblika rada“, kao što su radnici na osnovi vrijednosnih kupona i radnici na platformama, koji s obzirom na nestandardne ugovore o radu nisu obuhvaćeni tradicionalnom definicijom zaposlenika.

To, naravno, nije ograničeno samo na „nove oblike rada“: nestandardni ugovori kao što su ugovori bez zajamčenog minimalnog broja radnih sati te upućeni radnici i radnici u kućanstvu već su dugo prisutni, a većina takvih radnika suočava se s niskom razinom predvidivosti u radnim uvjetima, a time i slabom ravnotežom između poslovnog i privatnog života u praksi. Predvidivost omogućava i usklađivanje rada i studiranja te rad na drugom radnom mjestu uz nepuno radno vrijeme.

U svim je tim slučajevima kolektivno pregovaranje ključno za osiguravanje odgovarajućih radnih uvjeta te pozdravljamo činjenicu da se u prijedlogu na to upućuje. Posebice s obzirom na to da zbog širenja novih oblika rada ti „fleksibilni“ uvjeti postaju sve uobičajeniji, potrebne su jasne i uključive definicije radnika i zaposlenika kako bi se osiguralo da se u novim oblicima rada stroge odredbe za radnike ne zaobiđu kao i da nove okolnosti (poput cjeloživotnog učenja i s tim povezanog osposobljavanja koje pokriva poslodavac) ne podrazumijevaju dodatno opterećenje za radnike.