Jačanje europskih energetskih mreža ključno je za energetsku uniju

Snažnije i međusobno povezane europske energetske mreže preduvjet su za europsku energetsku uniju. Dobra razvijenost i povezanost europskih energetskih mreža neophodne su za ostvarivanje svrhe energetskih sustava kontinenta: pružiti europskim građanima cjenovno pristupačnu, sigurnu i održivu energiju na konkurentan način.

U mišljenju EGSO-a usvojenom na travanjskom plenarnom zasjedanju, koje je izradio Andrés Barceló Delgado, Odbor pozdravlja Komunikaciju Komisije o jačanju europskih energetskih mreža i naglašava činjenicu da je financijska potpora iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) omogućila provedbu rastućeg broja projekata diljem EU-a.

„Potrebno je još mnogo rada“, rekao je g. Barceló Delgado. „Cilj od 10 % interkonekcije do 2020. neće se postići u mnogim državama članicama. Uzroci tih neuspjeha (složeni administrativni postupci, implikacije koje proizlaze iz politika, financiranje, nedostatak javne potpore) još uvijek nisu riješeni na odgovarajući način te bi mogli ugroziti postizanje ciljeva za 2030.“, dodao je.

Stoga EGSO, u cilju rješavanja nekih od otvorenih pitanja, daje brojne preporuke usmjerene na provedbu bolje analize, potpuno uključivanje dionika u ranijoj fazi, kao i na povećanje proračuna. (mp)