EGSO poziva na uspostavu europske energetske unije u kojoj sudjeluju i od koje imaju koristi svi građani EU-a

EGSO odlučno podupire ciljeve energetske unije i potiče europsko društvo da preuzme punu odgovornost za taj projekt. Energetska unija ne samo da je relevantna za sektorske politike na područjima kao što su energetika, promet i klima već nudi i brojne mogućnosti za ostvarenje demokratičnije, kohezivnije, konkurentnije i pravednije Europe. Stoga je od temeljne važnosti na razini EU-a te na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini pokrenuti učinkovit dijalog o energiji s organiziranim civilnim društvom.

Nakon što je u studenom 2017. Europska komisija objavila treće izvješće o stanju energetske unije EU-a, Toni Vidan i Christophe Quarez su u mišljenju EGSO-a, usvojenom na travanjskom plenarnom zasjedanju, ocijenili napredak postignut na tom području.

Organizirano civilno društvo treba biti stalno i aktivno uključeno. Učinkovit energetski dijalog iziskuje od svih institucija EU-a i njihovih članova, bilo u Bruxellesu bilo na terenu u državama članicama, da udruženim snagama pokrenu raspravu o prednostima energetske unije i izazovima s kojima je suočena, uključe građane u izradu planova energetske tranzicije i organiziraju javne rasprave o tome kako ljudi zamišljaju budućnost energije u Europi.

Odbor predlaže praktična rješenja u nastojanju svladavanja postojećih prepreka: socijalni pakt za energetsku tranziciju koju potiču građani, europsku službu za informiranje o energetici, europski fond za prilagodbu energetskoj tranziciji i program Zeleni Erasmus Pro. (mp)