„Otkrijte što EGSO čini za vas!“ – Dostupno novo izdanje

Brošura će najprije biti dostupna na šest jezika (EN, FR, DE, ES, IT i NL), a zatim i na ostalih 17 službenih jezika EU-a, u tiskanom izdanju te na internetskim stranicama EGSO-a: [poveznica]

Tiskane primjerke možete zatražiti na adresi vipceseateesc [dot] europa [dot] eu.(jp)