EGSO iznio daljnje mjere potrebne za ostvarivanje stabilnog, uspješnog i otpornog EMU-a

EGSO je čvrsto uvjeren da u postojećim okolnostima EMU još nije dovoljno otporan i stabilan kako bi se uspješno nosio s budućim krizama. Zalažući se za dovršenje EMU-a, Odbor potiče donositelje odluka da postignu širi i brži politički dogovor o načinu ostvarivanja duboke i istinske ekonomske i monetarne unije, što predstavlja krajnji cilj.

„Daljnji koraci u pogledu EMU-a moraju se zasnivati na čvrstom zajedničkom stajalištu svih država članica, no očito je da u tekućoj političkoj raspravi nema zajedničke strateške vizije“, poručio je Mihai Ivaşcu, izvjestitelj za najnovije mišljenje EGSO-a o paketu o EMU-u Europske komisije.

Stefano Palmieri, predsjednik stručne skupine ECO i suizvjestitelj, kazao je sljedeće: „Dovršenje EMU-a iziskuje snažnu političku predanost, učinkovito upravljanje i bolju upotrebu dostupnih financijskih sredstava. Potrebno je razviti nove financijske instrumente za sprečavanje kriza i ublažavanje procikličkih mjera.“

EGSO u mišljenju među ostalim jasno ističe da novi Europski monetarni fond ne bi trebao djelovati kao „zlatni padobran“, već bi njegova uloga trebala biti sprečavanje bankovnih kriza, podupiranje gospodarskog razvoja i ublažavanje šokova.

Uz to, EGSO preporučuje da se u proračun EU-a uključe predloženi novi proračunski instrumenti, odnosno funkcija makroekonomske stabilizacije za europodručje i namjenski instrument za konvergenciju kako bi se pomoglo državama članicama koje su na putu da se pridruže europodručju.

Odbor je u vezi s prijedlozima Komisije izdao zasebno mišljenje „Potpora strukturnim reformama u državama članicama“.

U tom mišljenju EGSO među ostalim predlaže da se izradi jasna strategija za Program potpore strukturnim reformama i da se poveća njegova financijska omotnica, a da se pritom ne smanje proračunska sredstva za druge jednako važne fondove.

Više informacija dostupno je na našim internetskim stranicama. (jk)