Osiguravanje socijalnog rejtinga AAA u EU-u iziskuje politički angažman i odgovarajuće financiranje

EGSO poziva na osiguravanje dostatnih financijskih sredstava za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Za ostvarivanje stupa socijalnih prava potrebna su poboljšanja na razini država članica te odlučno preuzimanje obveza u pogledu proračuna, ulaganja i tekuće potrošnje.

Postupna provedba stupa socijalnih prava iziskuje ne samo predanost država članica već i aktivno zauzimanje, odgovornost i sudjelovanje svih drugih uključenih dionika, kao i odgovarajuće mjere financiranja kojima se to odražava.

Ključni elementi za financiranje bit će veća fleksibilnost u pogledu proračunskih pravila EU-a za javna ulaganja, potpuno iskorištavanje europskih strukturnih fondova i pošteno oporezivanje“, poručila je Anne Demelenne (Skupina radnika, BE), izvjestiteljica zamišljenje o toj temi.

EGSO je uvjeren da će odgovarajuća socijalna ulaganja biti od presudne važnosti za osiguravanje sposobnosti država članica da ispune navedene ciljeve. Potencijal za odgovarajuću potrošnju mogao bi se u državama članicama stvoriti i s pomoću programa EU-a. Potrebno je iskoristiti postojeće europske instrumente kako bi se poduprla javna ulaganja u državama članicama. 

Anne Demelenne je ustvrdila: „Načela stupa socijalnih prava i potreba za njegovom provedbom trebaju biti osnovne smjernice u predstojećim pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru EU-a nakon 2020. Kao i Europski parlament, pozivamo na povećanje postojeće gornje granice od 1 % za rashode EU-a“.

Veća javna ulaganja unutar država članica mogla bi se olakšati i uz pomoć odgovarajućih poreznih politika te pozivanjem na zlatno pravilo za javna ulaganja u socijalne svrhe. EGSO smatra da bi na nekim područjima povrh nacionalnog javnog financiranja i financiranja EU-a mogla doprinijeti i ulaganja privatnog sektora. (jk)