Srbija i EU trebaju pojačati napore kako bi izgledi za pristupanje te zemlje Uniji do 2025. ostali realistični

Posljednji sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora civilnog društva Srbije i EU-a (ZSO) održan je 12. travnja u Bruxellesu. Članovi ZSO-a raspravljali su o aktualnoj situaciji i radu koji predstoji u pregovorima o pristupanju Srbije EU-u te usvojili zajedničku izjavu. Srbija je prepoznata kao jedna od dviju vodećih kandidatkinja u regiji zapadnog Balkana.

Predstavnici civilnog društva pozivaju srpske vlasti da nastave raditi na osiguravanju poštovanja vladavine prava i temeljnih prava, na pravosudnoj reformi i borbi protiv korupcije te na osiguravanju slobode tiska. Preporučuje se osnivanje radne skupine za socijalno poduzetništvo u okviru koje bi svi važni dionici radili na strategiji za socijalno poduzetništvo u toj zemlji. U zajedničkoj se izjavi pozdravlja novi oblik strukturiranog dijaloga između srpske vlade i civilnog društva. Međutim, srpske se vlasti potiču da u izradu javnih politika na učinkovitiji način uključe sve relevantne dionike. (sg)