Pripadnici civilnog društva EU-a i Gruzije raspravljali o položaju MSP-ova i o sigurnosti hrane u Gruziji

Zadnji sastanak Platforme civilnog društva EU-a i Gruzije održan je u 22. ožujka u Tbilisiju. Članovi platforme raspravljali su o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije i usvojili zajedničku deklaraciju. Platforma civilnog društva pozdravila je mogućnost novog formata bilateralne sektorske suradnje na višoj razini između EU-a i Gruzije, najavljenog početkom ožujka, i izrazila podršku režimu putovanja bez viza za kraće boravke, koji su već iskoristili brojni gruzijski građani.

U zajedničkoj deklaraciji pozdravljen je napredak postignut na poboljšanju poslovnog okruženja i položaja MSP-ova u Gruziji, ali je i naglašeno da bi vlada trebala učiniti više za zadovoljavanje potreba MSP-ova. Platforma civilnog društva također je ukazala na činjenicu da u gruzijskom radnom zakonodavstvu nedostaju rodno osjetljive odredbe i pravila kojima se osigurava jednaka plaća za jednaki rad. Članovi su pozdravili nastojanja vlasti da poboljšaju nacionalni sustav sigurnosti hrane, ali su istodobno ukazali i na činjenicu da treba učiniti više u vezi sa sljedivošću nesigurnih prehrambenih proizvoda.(sg)