Forum civilnog društva poziva na poduzimanje konkretnih koraka radi ukidanja razlika u primanjima između spolova i poboljšanja standarda rada

Forum civilnog društva u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje održao je 11. travnja u Seulu svoj šesti sastanak, kojim su supredsjedali Lee Ho-Geun i Georgi Stoev. U zajedničkoj su izjavi supredsjedatelji naglasili da nesigurno geopolitičko okruženje predstavlja nove izazove za odnose između EU-a i Koreje. Pozvali su na promicanje zajedničkih vrijednosti i interesa u regiji kao i na to da se partnerstvo između Koreje i EU-a u većoj mjeri uskladi s očekivanjima građana.

Forum civilnog društva preporučio je da se u glavne sektore s visokom razinom emisije u Koreji i EU-u uvedu novi modeli kružnog gospodarstva kako bi se doprinijelo dekarbonizaciji industrije i poboljšala kvaliteta života. Obje su strane izrazile svoju predanost održivom i uključivom svjetskom gospodarstvu te su se usuglasile da jednaka plaća za jednak rad treba predstavljati jedan od ključnih prioriteta i EU-a i Koreje. Forum je istaknuo i potrebu vođenja konstruktivnog socijalnog dijaloga s predstavnicima poslodavaca i radnika o zapošljavanju, politici rada i zakonodavstvu. (sg)