Nov pristup plastici: promjena ponašanja iziskuje snažan zakonodavni okvir i održive alternative

Cillian Lohan, član Europske platforme dionika kružnog gospodarstva i član EGSO-a, izjavio je na savjetovanju „Strategiji EU-a za plastiku u kružnom gospodarstvu“, koje je organizirao EGSO, da samo tehnologija neće biti dovoljna za tranziciju, već da će se tehnologija morati upotrijebiti u kombinaciji sa široko prihvaćenom promjenom ponašanja. Uvjeren je da bismo mogli „potaknuti promjenu ponašanja ako ponudimo vrijedne i cjenovno pristupačne alternative“. Mijenjanje načina konzumacije ključni je element u onome što bismo mogli postići u budućnosti. Govoreći o nužnoj tranziciji prema kružnom gospodarstvu, rekao je da se čini „neizbježnim s koncepta potrošača prijeći na koncept korisnika kad je riječ o pretjeranoj potrošnji i bacanju“.

Niz stručnjaka s različitih područja raspravljao je o tim važnim pitanjima, a njihovi glavni zaključci bit će važan doprinos civilnog društva mišljenju koje EGSO sastavlja o gore navedenoj strategiji i direktivi.