Dostupni jezici:

Uredništvo

Prionimo na posao kako bismo pronašli uspješne recepte za budućnost Europe

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

zadovoljstvo mi je potpisati svoj prvi uvodnik u svojstvu novoizabranog predsjednika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Počašćen sam što ću u toj ulozi predsjedati prilikom 60. godišnjice EGSO-a koju ćemo proslaviti na našem plenarnom zasjedanju 24. svibnja.

Dok budete čitali ovaj tekst, mi ćemo se baviti završnim pripremama za ovo značajno događanje. Iako će proslava zasigurno pružiti priliku da se prisjetimo ključnih trenutaka u povijesti Odbora, od početka smo odlučili da bi ovo događanje trebalo biti usmjerenije na budućnost nego na prošlost.

Kalendar

4. lipnja 2018. Bruxelles
3. europski dan poduzeća socijalne ekonomije
18. lipnja 2018. Bruxelles
EGSO-ov samit dionika o umjetnoj inteligenciji
11. – 12. srpnja 2018. Bruxelles
Plenarno zasjedanje EGSO-a

Ukratko

Dan otvorenih vrata, jedinstvena prilika da se upoznate s radom EGSO-a

U subotu, 5. svibnja 2018., Europski gospodarski i socijalni odbor otvorio je svoja vrata javnosti kako bi proslavio Dan Europe. Budući da je 2018. Europska godina kulturne baštine, EGSO je u predstavljanju svojih aktivnosti poseban naglasak stavio na kulturu.

Jordan je ključni partner za stabilnost u susjedstvu EU-a

Izaslanstvo Europskog gospodarskog i socijalnog odbora susrelo se s predstavnicima lokalnog civilnog društva i vladinim dužnosnicima u Ammanu 26. i 27. ožujka. Rasprave tijekom posjeta bile su usredotočene na poteškoće s kojima se ta zemlja suočava zbog nedostatka stabilnosti u regiji. Izaslanstvo EGSO-a prepoznalo je potrebu za međunarodnom podrškom i specifičnim mjerama, uzimajući u obzir činjenicu da je proteklih godina ta zemlja razvila cjelovit pristup za upravljanje masivnim priljevom izbjeglica koje većinom bježe od rata u Siriji.

Pripadnici civilnog društva EU-a i Gruzije raspravljali o položaju MSP-ova i o sigurnosti hrane u Gruziji

Zadnji sastanak Platforme civilnog društva EU-a i Gruzije održan je u 22. ožujka u Tbilisiju. Članovi platforme raspravljali su o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije i usvojili zajedničku deklaraciju. Platforma civilnog društva pozdravila je mogućnost novog formata bilateralne sektorske suradnje na višoj razini između EU-a i Gruzije, najavljenog početkom ožujka, i izrazila podršku režimu putovanja bez viza za kraće boravke, koji su već iskoristili brojni gruzijski građani.

Platforma civilnog društva EU-a i Ukrajine zabrinuta je zbog niskih plaća u Ukrajini

Platforma civilnog društva EU-a i Ukrajine poziva Kijev na dosljedniju provedbu reformi u raznim sektorima i na pridavanje apsolutne važnosti pitanjima niskih plaća i siromaštva. O tim je temama bila riječ na 6. sastanku Platforme civilnog društva u Bruxellesu, na kojem su članovi platforme raspravljali o napretku provedbe Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, o ulozi visine plaća u smanjivanju siromaštva i njezinom utjecaju na migraciju radne snage, te o klimatskim promjenama.

Srbija i EU trebaju pojačati napore kako bi izgledi za pristupanje te zemlje Uniji do 2025. ostali realistični

Posljednji sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora civilnog društva Srbije i EU-a (ZSO) održan je 12. travnja u Bruxellesu. Članovi ZSO-a raspravljali su o aktualnoj situaciji i radu koji predstoji u pregovorima o pristupanju Srbije EU-u te usvojili zajedničku izjavu. Srbija je prepoznata kao jedna od dviju vodećih kandidatkinja u regiji zapadnog Balkana.

Europski Romi i dalje se suočavaju s diskriminacijom i etničkim profiliranjem

Najveća manjina u Europi, kojoj pripada više od deset milijuna ljudi, još uvijek je diskriminirana i marginalizirana u mnogim državama članicama Europske unije. Nevladine organizacije za ljudska prava i kreatori politika EU-a, koji su se okupili u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO), upozorili su da se u mnogim slučajevima policija i dalje služi etničkim profiliranjem romskog naroda. Tijekom trećeg Europskog tjedna Roma, održanog 8. – 12. travnja u Bruxellesu u organizaciji europskih institucija, održano je i javno savjetovanje o temi „Suzbijanje netrpeljivosti prema Romima u praksama etničkog profiliranja“. 

Forum civilnog društva poziva na poduzimanje konkretnih koraka radi ukidanja razlika u primanjima između spolova i poboljšanja standarda rada

Forum civilnog društva u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje održao je 11. travnja u Seulu svoj šesti sastanak, kojim su supredsjedali Lee Ho-Geun i Georgi Stoev. U zajedničkoj su izjavi supredsjedatelji naglasili da nesigurno geopolitičko okruženje predstavlja nove izazove za odnose između EU-a i Koreje. Pozvali su na promicanje zajedničkih vrijednosti i interesa u regiji kao i na to da se partnerstvo između Koreje i EU-a u većoj mjeri uskladi s očekivanjima građana.

Nove publikacije

„Otkrijte što EGSO čini za vas!“ – Dostupno novo izdanje

U ovoj publikaciji namijenjenoj široj javnosti sažeto se predstavlja Odbor, odnosno njegova jedinstvena uloga savjetovanja, dijaloga i postizanja konsenzusa među predstavnicima organiziranog civilnog društva. Naglasak je na njegovoj zadaći, članovima, vodstvu, funkcioniranju i postignućima.
 

Digitalna publikacija – Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) – 60 godina rada

Civilno društvo na djelu za budućnost Europe!

Odbor je osnovan Ugovorima iz Rima 1957., a prvo plenarno zasjedanje održao je prije 60 godina, 19. svibnja 1958. Otad je povijest Odbora povezana s postupkom europske integracije za koju se neprestano zalagao.

Novosti iz EGSO-a

Građani u središtu rasprave o budućnosti Europe

Europski je gospodarski i socijalni odbor kao predstavnik civilnog društva 5.i 6. svibnja otvorio svoja vrata Europskom panelu građana, na kojem se okupilo stotinjak građana koji predstavljaju raznolikost 27 država članica, bez Ujedinjene Kraljevine.

Integracija zapadnog Balkana treba ostati među glavnim prioritetima EU-a

Proširenje Europske unije, osobito širenje njezinih demokratskih vrijednosti i pravnih standarda na zapadni Balkan, u interesu je kako zemalja te regije tako i EU-a, ističe Europski gospodarski i socijalni odbor u mišljenju „Ekonomska i socijalna kohezija i europska integracija zapadnog Balkana“ usvojenom na plenarnom zasjedanju 19. travnja.

Opstanak europskog sektora pomorske tehnologije ovisi o čvrstom stavu EU-a

U mišljenju EGSO-a poziva se na usvajanje snažne politike za industriju i proizvodnju utemeljene na reciprocitetu

„Europska komisija treba donijeti snažnu industrijsku i proizvodnu politiku utemeljenu na reciprocitetu, inače se naša europska pomorska tehnologija neće uspjeti oduprijeti konkurenciji azijskih brodogradilišta“, upozorio je Marian Krzaklewski, izvjestitelj za mišljenje EGSO-a „Strategija LeaderSHIP“ usvojeno na plenarnoj sjednici 19. travnja. 

Osiguravanje socijalnog rejtinga AAA u EU-u iziskuje politički angažman i odgovarajuće financiranje

EGSO poziva na osiguravanje dostatnih financijskih sredstava za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Za ostvarivanje stupa socijalnih prava potrebna su poboljšanja na razini država članica te odlučno preuzimanje obveza u pogledu proračuna, ulaganja i tekuće potrošnje.

EGSO iznio daljnje mjere potrebne za ostvarivanje stabilnog, uspješnog i otpornog EMU-a

EGSO je čvrsto uvjeren da u postojećim okolnostima EMU još nije dovoljno otporan i stabilan kako bi se uspješno nosio s budućim krizama. Zalažući se za dovršenje EMU-a, Odbor potiče donositelje odluka da postignu širi i brži politički dogovor o načinu ostvarivanja duboke i istinske ekonomske i monetarne unije, što predstavlja krajnji cilj.

Izravna strana ulaganja treba provjeravati radi zaštite nacionalne sigurnosti i javnog poretka u EU-u

Foreign Direct Investment

Izravna strana ulaganja među glavnim su izvorima rasta, zapošljavanja i inovacija te su oduvijek bila ključna podrška gospodarskom i društvenom razvoju u Europskoj uniji. Međutim, također predstavljaju moguće rizike za nacionalnu sigurnost te je za provjeru tih ulaganja potreban odgovarajući okvir.

EGSO poziva na uspostavu europske energetske unije u kojoj sudjeluju i od koje imaju koristi svi građani EU-a

EGSO odlučno podupire ciljeve energetske unije i potiče europsko društvo da preuzme punu odgovornost za taj projekt. Energetska unija ne samo da je relevantna za sektorske politike na područjima kao što su energetika, promet i klima već nudi i brojne mogućnosti za ostvarenje demokratičnije, kohezivnije, konkurentnije i pravednije Europe. Stoga je od temeljne važnosti na razini EU-a te na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini pokrenuti učinkovit dijalog o energiji s organiziranim civilnim društvom.

Najbolje oružje u borbi za jednake plaće moglo bi biti osuđivanje stereotipa

EGSO podržava napore Komisije za smanjenje razlike u plaći između spolova u EU-u, koja trenutno iznosi 16,3 %, ali predlaže dodatne mjere među kojima je poseban naglasak na suzbijanju ukorijenjenih društvenih i kulturnih stereotipa koji određuju odabir obrazovanja i karijere žena.

Jačanje europskih energetskih mreža ključno je za energetsku uniju

Snažnije i međusobno povezane europske energetske mreže preduvjet su za europsku energetsku uniju. Dobra razvijenost i povezanost europskih energetskih mreža neophodne su za ostvarivanje svrhe energetskih sustava kontinenta: pružiti europskim građanima cjenovno pristupačnu, sigurnu i održivu energiju na konkurentan način.

Kvalitetna naukovanja u Europi: dajmo riječ naučnicima

Programe naukovanja trebalo bi osmišljavati uz aktivno sudjelovanje osoba kojih se oni izravno tiču – samih naučnika i njihovih organizacija. To je glavna primjedba EGSO-a na predloženi okvir za kvalitetno i učinkovito naukovanje, za koji EGSO inače smatra da će pridonijeti podizanju standarda diljem EU-a.

Pri razvoju novih oblika mobilnosti ne smiju se zanemariti interesi građana EU-a

 mobility

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) potiče Komisiju da bude stroža u olakšavanju pristupa potrošača novim, čišćim i cjenovno pristupačnim oblicima mobilnosti te da osigura jaču financijsku potporu za javni prijevoz.

Prigodom Dana europske građanske inicijative poziva se na istinsko sudjelovanje građana

Šest godina od uvođenja europske građanske inicijative (EGI) i nakon opetovanih konstruktivnih kritika i poziva na njezino poboljšanje, posebno iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) te drugih institucija, Europska komisija konačno je predložila izmjene tog važnog instrumenta participativne demokracije.

Nov pristup plastici: promjena ponašanja iziskuje snažan zakonodavni okvir i održive alternative

Plastika postaje jedan od najvećih ekoloških problema na svijetu. Slika takozvanog pacifičkog vrtloga smeća, također poznatog kao Velika pacifička mrlja smeća – odnosno plastični otok veći od Meksika koji pluta po oceanu, a posljedica je pretjerane potrošnje, bacanja i nerecikliranja plastike – trgnula je iz letargije velik broj ljudi i potaknula na promišljanje o tome kako koristimo plastiku. Budući da je to pitanje sada postalo goruće, EU nastoji stubokom izmijeniti način na koji se plastični proizvodi osmišljavaju, proizvode, koriste i recikliraju te je u tu svrhu 16. siječnja 2018. usvojio europsku strategiju za plastiku u kružnom gospodarstvu.

Novosti iz Skupina

Na plenarnom zasjedanju EGSO-a obilježena 75. obljetnica ustanka u varšavskom getu

Skupina poslodavaca EGSO-a

Na plenarnom zasjedanju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora minutom je šutnje obilježena 75. obljetnica ustanka u varšavskom getu, najveće židovske oružane pobune u Drugom svjetskom ratu.

Vrijeme je za promjene u Skupini III.

Arno Metzler 18. travnja službeno je izabran za predsjednika Skupine III. za razdoblje 2018. – 2020.

Po struci je pravnik i od 1983. godine ima vlastiti odvjetnički ured u Njemačkoj. U EGSO-u od 2002. predstavlja njemačka slobodna zanimanja. Prije nego što je izabran za predsjednika Skupine, obnašao je dužnost potpredsjednika zaduženog za MSP-ove, slobodna zanimanja i Poslovnik.

Rad, novi oblici rada i radni uvjeti

 Skupina radnika

Podaci o zapošljavanju ne silaze s naslovnica. Međutim, uvjeti u kojima radnici rade gotovo su jednako važni kao i broj zaposlenih. To je posebice bitno u svjetlu najnovijih kretanja na tržištu rada i sve većeg broja nestandardnih ugovora, u vezi s čime su bile potrebne presude Suda EU-a kako bi se primjerice utvrdilo da su vozači Ubera zaposlenici, a ne samostalni djelatnici.