Sigurnost Europe mora biti prioritet za budućnost EU-a nakon pandemije COVID-a 19. Na zajedničkom internetskom seminaru s talijanskim Nacionalnim vijećem za gospodarstvo i rad (CNEL) održanom 15. svibnja 2020. predsjednik EGSO-a Luca Jahier pozvao je na zajedničku zdravstvenu politiku EU-a.

Naglasio je da EU mora djelovati na dva fronta. S jedne strane, treba ulagati više u rast i potporu okolišno i tehnološki pravednoj tranziciji, a s druge osigurati veću prisutnost na međunarodnoj sceni.

Luca Jahier razgovarao je s Romanom Prodijem, bivšim talijanskim premijerom i predsjednikom Komisije, Emmom Bonino, senatoricom i bivšom povjerenicom EU-a i Tizianom Treuom, predsjednikom talijanskog Nacionalnog vijeća za gospodarstvo i rad (CNEL) o ispravnim političkim odlukama koje treba donijeti kako bismo sljedeće generacije pripremili na budućnost.

G. Prodi naglasio je potrebu za zdravstvenom politikom EU-a, tvrdeći da je preduvjet za to istinska globalna politika EU-a i da neće biti solidarnosti bez političke ravnoteže unutar Unije.

S time s složila i gđa Bonino, koja je istaknula da ideja zajedničke zdravstvene politike EU-a nije nova jer su je već zagovarali Robert Schuman i Altiero Spinelli. Također je ukazala na potrebu za poboljšanjem globalizacije i osiguravanjem njezine veće uravnoteženosti.

G. Treu naglasio je da Europa ne bi trebala težiti obnavljanju istog sustava kao ranije u pogledu poduzeća i usluga već se usmjeriti na zelena ulaganja u strateške sektore i na suočavanje s izazovima novih tehnologija, što može predstavljati rizik, ali i priliku za ostvarenje tranzicije u našem gospodarstvu.

Zaključujući svoje izlaganje u optimističnom duhu, g. Jahier iznio je ideju o zajedničkoj strategiji EU-a i država članica za prevladavanje budućih izazova u Europi: "Na kraju ove pandemije svjedočit ćemo rastu javnog i privatnog duga, mogućim socijalnim napetostima i osjećaju nesigurnosti među građanima. Ako ne ostanemo ujedinjeni, u Europi može doći do učinka bumeranga. Potrebna nam je strategija za suočavanje s ovom promjenom jer će u suprotnom doći do podjele koja će Europu zauvijek obilježiti. Zajedno to možemo, zajedno ćemo to i ostvariti.“ (mp)